Pluimveeweb: Werner Buck nieuwe voorzitter Anevei

15-06-2021
Werner Buck is vanaf 1 juli voorzitter van Anevei. Hij volgt Hubert Andela op, die sinds 2014 voorzitter is van de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (Anevei). Buck werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van Anevei van 1 juni jongstleden benoemd tot voorzitter.

Buck heeft een ruime bestuurlijke ervaring in de Zuivelsector. Hij heeft in zin werkzame leven diverse functies bekleed op de Ministeries van LNV en Economische zaken, werkte bij de Productschappen Vee en Vlees en de Nederlandse Zuivel Organisatie. Daarna heeft hij een groot aantal jaren voor Friesland Campina gewerkt, als directeur coöperatie-zaken en public affairs. Tenslotte was hij bestuurslid van onder andere COKZ, Duurzame Zuivelketen, Louis Bolk Instituut en Stichting weidegang. Namens de zuivelsector was hij de afgelopen jaren nauw betrokken bij de klimaattafel.

Anevei heeft met de heer Buck een goede opvolger van de heer Andela gevonden en gaat met vertrouwen de toekomst te gemoed. Hubert Andela heeft inmiddels een nieuwe functie aanvaard als directeur van ZuivelNL. Buck wordt vanaf 1 juli voorzitter van Anevei en hij is benoemd tot en met december 2023.

Bron: Anevei

 
 

Inloggen op de ledenportal