Boerderij: Ophokplicht in beperkt aantal regio’s opgeheven

18-06-2021

De ophokplicht voor pluimvee wordt in 5 van de 20 regio’s in Nederland opgeheven.

Dat heeft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw besloten. Het gaat om regio’s in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In deze regio’s zijn sinds april van dit jaar geen besmettingen met vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels of gehouden dieren.

Daarnaast komen alleen regio’s in aanmerking voor opheffing die, op basis van de informatie die bekend is uit eerdere vogelgriepseizoenen, een kleine kans hadden dat er een pluimveebedrijf besmet zou raken. Tot slot wordt ook de pluimveedichtheid van een gebied meegewogen. In de 5 gebieden zijn 81 uitloopbedrijven.

Wekelijkse afweging
Voor de overige regio’s blijft de ophok- en afschermplicht van kracht. Wekelijks zal de deskundigengroep dierziekten afwegen of ook in andere regio’s de ophokplicht ingetrokken kan worden.

Bijzonder vogelgriepseizoen
“Dit jaar hebben we te maken met een bijzonder vogelgriepseizoen, dat al lange tijd aanhoudt”, aldus Schouten. “Tegelijkertijd zien we regionale verschillen ontstaan, terwijl de landelijke ophokplicht nog altijd van kracht is. Daarom bekijken we steeds wat er mogelijk is. Na zorgvuldige afweging zijn we tot de conclusie gekomen dat de ophokplicht in enkele regio’s opgeheven kan worden. De komende periode zullen we telkens bekijken of er meer regio’s zijn waar de kippen weer naar buiten kunnen.”.

De ophokplicht is op 22 oktober vorig jaar ingesteld. Nooit eerder gold de ophokplicht zo lang achtereen.

 
 

Inloggen op de ledenportal