NieuweOogst: Nederlander gunt boer zijn plek en beter inkomen

14-06-2021

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat er in ons land plek moet blijven voor de pluimveehouderij (81 procent ) en varkenshouderij (70 procent). Boeren moeten volgens een grote meerderheid bovendien beter worden betaald. Dat blijkt uit een enquête onder vierduizend Nederlanders.

Die respondenten denken volgens de opstellers veel positiever over de pluimvee- en varkenssector dan uit de landelijke media vaak zou blijken. Zo'n 80 procent vindt ook dat vlees en eieren vanuit het buitenland aan dezelfde eisen moet voldoen als in Nederland.

Het onderzoek onder de Nederlandse bevolking is een coproductie van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), vakgroep Pluimveehouderij van NOP/LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). Het waren twee onderzoeken met respectievelijk 125 en 157 vragen. Aan ieder daarvan namen tweeduizend mensen deel uit alle lagen van de bevolking en vanuit alle politieke stromingen. 'Het zijn zeer zeker representatieve onderzoeken, waar de politiek ook wat mee moet', stelt POV-voorzitter Linda Janssen.

Beeld komt niet overeen
'De onderzoeken laten duidelijk zien dat ons voorgevoel klopt', zet NVP-voorzitter Hennie de Haan. 'Het beeld dat de landelijke media schetsen van onze sectoren komt niet overeen met hoe de bevolking over ons denkt. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 97 procent van de Nederlanders kippenvlees eet en 95 procent varkensvlees. Daarvan eet 83 procent vier keer of vaker per week varkensvlees en 82 procent kip.'

Een groot deel van de consumenten geeft aan dat boeren beter betaald moeten krijgen voor hun producten. 'Zeker voor de extra eisen die in Nederland aan de productie worden gesteld. Voor veel producten is er een Fairtrade-label. De onderzoeken laten zien dat dit er ook zou moeten zijn voor kip, eieren en varkensvlees', stelt De Haan. 'Of daarmee het vlees in het winkelschap duurder moet worden, is de vraag', vult Jansen aan. 'Het gaat om een eerlijke prijs voor boeren.'

Hoor en wederhoor
Voorzitter Kees de Jong van vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP heeft naar aanleiding van de onderzoeken een boodschap aan de landelijke media. 'Pas hoor en wederhoor toe. We zijn altijd bereikbaar en bereid te vertellen hoe we onze dieren houden en hoe we verder verduurzamen. Deze enquêtes laten duidelijk zien hoe de bevolking over onze sectoren denkt. Doe daar wat mee.'

'De media hebben bijvoorbeeld de mond vol van de eiwittransitie', weet De Haan. 'Vergeet dan ook niet dat onze sectoren daarin al een heel belangrijke rol in spelen en die rol kan alleen maar toenemen.'

Onderzoek Nederlandse bevolking pluimveesector

 
 

Inloggen op de ledenportal