Pluimveeweb: Bart-Jan Oplaat tot nieuwe voorzitter van de NVP benoemd

29-06-2021
Voormalig pluimveehouder Bart-Jan Oplaat uit Markelo (OV) is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). Hij werd gisteravond door de NVP-leden gekozen tijdens de online algemene ledenvergadering van de vakbond.

Hij volgt hiermee Hennie de Haan op die na 6,5 jaar de voorzittershamer neerlegt op 1 juli. Een staande ovatie zat er helaas niet in tijdens deze digitale vergadering, meldt de NVP in haar persbericht. In plaats daarvan regende het complimenten en lovende woorden over haar rol als voorzitter. De opgestoken duimpjes en applaus-handjes rolden achter elkaar over het scherm, de NVP neemt dan ook afscheid van een zeer betrokken en vakkundig voorzitter.

Bart-Jan staat voor een lastige opgave in deze tijd waarin het nodige op de sector afkomt. Bart-Jan heeft in Markelo jarenlange ervaring opgebouwd met het houden van zowel legkippen alsook vleeskuikens. Hij staat bekend als scherp en analytisch. Het motiveert hem dat de positie van de primaire producent in het politieke debat en in de voedselketen onder druk staat en voor verbetering vatbaar is. Hij gaat met nieuw elan en goede moed aan de slag voor de leden van de NVP.

Dick Schieven nieuwe penningmeester

Tegelijkertijd trad penningmeester Iris Odink af vanwege het einde van haar bestuursperiode van acht jaar. Daarin is zij een gewaardeerde en stabiele kracht gebleken. Ook Iris werd bedankt voor haar niet aflatende inzet als bestuurslid. Iris blijft actief voor de vakbond en gaat verder met de ondersteuning van het Dagelijks Bestuur. Dick Schieven is door de leden benoemd als haar opvolger en neemt als bestuurslid de verantwoordelijkheid van het penningmeesterschap over.

In het najaar hoopt de NVP een afscheidsreceptie te kunnen houden zodat de leden persoonlijk afscheid kunnen nemen van Hennie en tegelijkertijd kennis kunnen maken met Bart-Jan.

Bron: Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

 
 

Inloggen op de ledenportal