NieuweOogst: Nieuwe voorzitter en penningmeester NVP

29-06-2021

De leden van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) hebben Bart-Jan Oplaat gekozen als nieuwe voorzitter en Dick Schieven als nieuwe penningmeester. Oplaat volgt Hennie de Haan op die na 6,5 jaar op 1 juli de voorzittershamer neerlegt.

Oplaat heeft in het Overijsselse Markelo jarenlang ervaring opgebouwd met het houden van zowel legkippen als vleeskuikens. Hij staat voor een lastige opgave in deze tijd waarin het nodige op de sector afkomt. Dat de positie van de primaire producent in het politieke debat en in de voedselketen onder druk staat en voor verbetering vatbaar is, motiveert hem juist. Oplaat gaat met nieuw elan en goede moed aan de slag voor de leden van de NVP.

Omdat de ledenvergadering digitaal plaatsvond, was er geen staande ovatie voor De Haan. Wel regende het complimenten en lovende woorden over haar rol als voorzitter. De opgestoken duimpjes en applaushandjes rolden achter elkaar over het scherm. De NVP neemt dan ook afscheid van een zeer betrokken en vakkundig voorzitter.

Samen met De Haan trad ook penningmeester Iris Odink af vanwege het einde van haar bestuursperiode van 8 jaar. Daarin is zij een gewaardeerde en stabiele kracht gebleken. Ook Odink werd bedankt voor haar niet aflatende inzet als bestuurslid. Zij blijft actief voor de vakbond en gaat verder met de ondersteuning van het dagelijks bestuur. Schieven is door de leden benoemd als haar opvolger en neemt als bestuurslid de verantwoordelijkheid van het penningmeesterschap over.

In het najaar hoopt de NVP een afscheidsreceptie te kunnen houden, zodat de leden persoonlijk afscheid kunnen nemen van De Haan en tegelijkertijd kennis kunnen maken met Oplaat.

 
 

Inloggen op de ledenportal