Boerderij: Ophokplicht pluimvee verder ingetrokken

29-06-2021

De afscherm- en ophokplicht wordt vannacht om 0.00 uur in twee regio’s rond Drenthe ingetrokken. Dat heeft demissionair minister Schouten van LNV vandaag bekend gemaakt.

Minister Schouten acht het verantwoord om de ophokplicht in deze regio’s op te heffen: de twee regio’s hebben op basis van de informatie die bekend is uit eerdere vogelgriepseizoenen een kleine kans dat er een pluimveebedrijf besmet raakt. Ook zijn hier geen HPAI-uitbraken op pluimveebedrijven geweest en gaat het niet om pluimveedichte gebieden. Daarnaast zijn er sinds half mei geen besmette wilde vogels gevonden.

Dierziektenviewer van RVO
In de twee regio’s waar de afscherm- en ophokplicht wordt opgeheven bevinden zich ongeveer 60 bedrijven met een uitloop en 15 biologische bedrijven. Op de dierziektenviewer van RVO is te zien waar de ophokplicht nu is opgeheven, en waar deze nog van kracht is. Pluimveehouders kunnen hier hun postcode invoeren om te zien onder welke regio zij vallen.

Ophok- en afschermplicht in andere regio‘s
De ophok- en afschermplicht blijft in de andere regio’s nog in stand. Het ministerie van LNV blijft de situatie volgen. En bekijkt op basis van de beschikbare informatie of het verantwoord is om de ophokplicht ook in andere regio’s op te heffen.

Al eerder, op zaterdag 19 juni, is in vijf regio’s de ophokplicht ingetrokken. Daarna is er door diverse groeperingen bij het ministerie aangedrongen op verdere versoepeling van de ophokplicht. Onder meer een studiegroep van pluimveehouders met vrije uitloop- en biologische kippen uit de omgeving van Witteveen (Dr.) had daar eind mei al om gevraagd.

 
 

Inloggen op de ledenportal