Pluimveeweb: Ophokplicht in heel Nederland ingetrokke

05-07-2021
De afscherm- en ophokplicht wordt in heel Nederland ingetrokken vanaf vannacht, 6 juli om 00:00 uur. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld.

De afgelopen weken zijn er geen besmette wilde vogels meer gevonden en lijkt zich een dalende trend in Nederland en andere lidstaten voor te doen. Minister Schouten acht het verantwoord om de ophokplicht op te heffen gezien de lagere veterinaire risico-inschatting, de dierenwelzijnsaspecten en de financiële situatie voor de pluimveehouders.

Een aantal maatregelen blijft ondanks het besluit tot opheffen van de ophokplicht in stand. Het is van groot belang dat alle houders passende hygiënemaatregelen in acht blijven nemen, omdat dit het belangrijkste middel is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De eerder aangescherpte meldcriteria om een verdenking van AI te melden blijven ook van toepassing. Net als de maatregel om strooisel op eendenbedrijven af te dekken.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijft de situatie volgen en zal wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, de deskundigengroep dierziekten opnieuw raadplegen. Lees hier de Kamerbrief intrekken ophokplicht pluimvee.

 
 

Inloggen op de ledenportal