Pluimveeweb: Dierenbescherming: 'Streven dat sterkip stereieren uit Noordwest-Europa komen'

08-07-2021
„We streven ernaar dat Beter Leven vleeskuikens en eieren afkomstig zijn uit Noordwest-Europa en minder uit Polen en Roemenië zoals nu het geval is voor een klein deel van de 1 ster Beter Leven vleeskuikens. We gaan dat de komende jaren verder uitwerken.” Dat zegt Marijke de Jong-Timmerman, programmamanager Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

Aangezien steeds veel supermarkten in 2023 overstappen op 1 ster Beter Leven kip staan vleeskuikenhouders nu voor de keuze: overstappen naar sterkip, reguliere kuikens of voor een tussensegment produceren? Veel vleeskuikenhouders vinden dat de Dierenbescherming moet eisen dat 1 ster Beter Leven kip afkomstig is uit Nederland. Pluimveeweb.nl stelde de Dierenbescherming enkele vragen waarop Marijke de Jong-Timmerman namens de Dierenbescherming antwoord geeft.

Waarom is het geen eis dat 1 ster Beter Leven kip afkomstig is van Nederlandse vleeskuikenhouders?
„De productie van Beter Leven keurmerk (primaire en secundaire bedrijven) mag binnen de EU plaatsvinden, maar niet daarbuiten. Nederland is namelijk lid van de EU, met zijn open grenzen. De bedrijven buiten Nederland moeten aan precies dezelfde voorwaarden voldoen als de Nederlandse bedrijven en worden door Nederlandse Certificatie Instellingen gecontroleerd: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemen/certificatie-instellingen/. Zie voor wijze van controle: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/over-het-keurmerk/wat-is-het-beter-leven-keurmerk/controles/.”

„Het streven van de Dierenbescherming is dat de productie en consumptie van dierlijke producten meer regionaal (Noordwest-Europa) en lokaal plaatsvindt. Deze visie is verwoord in het Deltaplan Veehouderij: https://www.deltaplanveehouderij.nl/wp-content/uploads/2020/10/Deltaplan_Veehouderij.pdf . Voor het Beter Leven keurmerk is dat het streven voor de toekomst.”

Zoals eerder aangegeven, bevindt het grootste deel van de vleeskuikenhouders zich in Nederland. Op 23 november 2020, is dit het aantal gecertificeerde Beter Leven keurmerk (BLk) vleeskuikenbedrijven per land en per diercategorie als volgt:

  Nederland België Duitsland Polen Roemenië
1 ster BLk 131 1 8 10 5
2 sterren BLk 6        
3 sterren BLk 1        
 

Waarom is het geen eis dat vleeskuikenouderdierenhouders, broederijen, voerleveranciers en slachterijen die deelnemen aan het keurmerk ook uit Nederland afkomstig zijn? (5 x NL) En is de Dierenbescherming van plan dit als eis op te nemen?
„We hebben op dit moment nog geen Beter Leven keurmerk criteria voor vleeskuikenouderdieren, broederijen en voerleveranciers. Zoals hierboven gezegd streven wij op termijn naar productie in Noord-West Europa. We gaan dat de komende jaren verder uitwerken.”

Het keurmerk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dan is het niet aan de consument uit te leggen dat er 1 ster Beter Leven kip uit Polen, Roemenië, Duitsland en België in Nederlandse supermarkten ligt, vinden sommige vleeskuikenhouders. Hoe ziet de Dierenbescherming dit?
„Duurzaamheid is niet alleen regionaal of lokaal geproduceerd voedsel. Het betreft ook de manier van produceren. We gaan de komende jaren bij herziening van criteria naast dierenwelzijn ook andere duurzaamheidscriteria toevoegen aan het Beter Leven keurmerk. Dit hebben we bij de criteria voor melkvee al ingevoerd. Het is ook aan supermarkten om de wensen van consumenten voor meer regionaal geproduceerd voedsel te vertalen naar producten die in Nederland en in de omringende landen zijn geproduceerd.”

De vraag naar 1 ster Beter Leven vleeskuikens willen Nederlandse vleeskuikenhouders best invullen indien ze acceptabele prijzen ontvangen voor hun kuikens, stellen vleeskuikenhouders. Hoe ziet de Dierenbescherming dit?
„Het is een terechte zaak dat vleeskuikenhouders een acceptabele prijs willen hebben voor hun vleeskuikens. Daar staat de Dierenbescherming helemaal achter (zie ook Deltaplan Veehouderij). Er moet ruimte zijn voor investeringen in beter dierenwelzijn en de boer moet een goed inkomen verdienen. De Dierenbescherming is niet betrokken bij prijsonderhandelingen tussen supermarkten en producenten. Wel zijn wij betrokken bij projecten die over een eerlijke prijs gaan en dragen wij dit binnen ons vermogen uit.”

Uit een belronde met meerdere vleeskuikenhouders blijft dat het vaak niet loont om hun stallen om te bouwen naar 1 ster Beter Leven met de huidige uitbetalingsprijzen voor 1 ster Beter Leven vleeskuikens. Moet de uitbetalingsprijs voor 1 ster Beter Leven kip voor Nederlandse vleeskuikenhouders omhoog zodat meer vleeskuikenhouders hun stallen om kunnen bouwen en meer vleeskuikens in Nederland een beter leven hebben? En waarom wel of niet?
„Zoals gezegd moet er een reële prijs zijn voor boeren om hun investeringen en deelname aan het Beter Leven keurmerk terug te kunnen verdienen. Zes supermarkten en een online supermarkt hebben inmiddels aangekondigd dat ze per 2023 volledig overstappen op 1 ster Beter Leven kip. Dit betekent een veel grotere afzetmarkt binnen Nederland voor de Beter Leven kip en daar zijn veel vleeskuikenhouders voor nodig. Supermarkten werken nu al vaker in vaste, kortere ketens met vaste leveranciers en ze kunnen dan niet meer van de wereldmarkt goedkope kip inkopen. Dit biedt meer zekerheid voor vleeskuikenhouders. De reguliere kip zal dan vaker bestemd zijn voor de export en daar is meer onzekerheid over prijsvorming, omdat er meer internationale concurrentie is. Ook markten in de ons omringende landen en grote foodservice bedrijven gaan naar meer diervriendelijker kip. Nederland loopt voor op de andere landen door de keuze van de Nederlandse supermarkten om volledig naar 1 ster Beter Leven kip te gaan.”

Hoe lang blijven de eisen voor 1 ster Beter Leven vleeskuikens zoals ze nu zijn?
„Wij kijken bij het herzien van criteria voor het Beter Leven keurmerk naar de noodzaak om criteria te concretiseren of aan te passen en naar de haalbaarheid in de praktijk en de markt. Daarvoor stemmen we af met onze deelnemers. Als er bij wijzigingen van criteria investering gemoeid zijn, dan wordt er een overgangstermijn aangegeven wanneer bedrijven aan die criteria moeten voldoen. Wij baseren ons daarbij op KWIN cijfers en andere gegevens. We kunnen nu nog niet aangeven wanneer de criteria voor de vleeskuikens worden aangepast. Een grote herziening van de vleeskuikencriteria staat echter niet op korte termijn in onze planning.”

Hoe lang blijven supermarkten de 1 ster Beter Leven vleeskuikens afnemen? Zijn daar afspraken over gemaakt met de Dierenbescherming?
„De Dierenbescherming sluit geen leveringscontracten met supermarkten. Je kunt deze vraag aan de ketenregisseurs – de pluimveeslachterijen – vragen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal