Pluimveeweb: Uitbraak vogelgriep in Denemarken

09-07-2021
Het hoogpathogene vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig in Europa. Op 4 juli is een pluimveebedrijf in Denemarken getroffen door het H5N8-virus.

De recente uitbraak van hoogpathoge vogelgriep vond in Iller, Sønderborg vlak bij de Duitse grens, plaats. Het betrof een bedrijf met 38.000 kippen.

Ook worden er nog steeds besmette wilde vogels gevonden, bijvoorbeel in Rusland (H5). AVINED blijft de oproep herhalen: zorg voor een goede hygiënestatus op uw bedrijf. Zo is de kans op insleep van het virus zo klein mogelijk.

Vanaf 12 juli intrekking 10-kilometergebied Vleuten
Op 11 juni werd in Vleuten (provincie Utrecht) op een dierenweide bij hoenders en watervogels vogelgriep (H5) vastgesteld. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf lagen geen andere pluimveebedrijven. Per 12 juli wordt het gebied ingetrokken.

Ophokplicht Nederland ingetrokken
Sinds 6 juli 2021 is de afscherm- en ophokplicht in heel Nederland ingetrokken door de minister van LNV. Het ministerie stelde eerder dat het intrekken van de ophokplicht niet betekent dat de kans op besmetting nu verwaarloosbaar is.

Een aantal maatregelen zijn daarom in stand gehouden:
• strooisel op eendenbedrijven afdekken;
• het bijhouden van een bezoekersregister;
• het naleven van het hygiëneprotocol op commerciële bedrijven;
• de strikte meldcriteria om een verdenking van AI te melden.

Het verbod op het bezoek van vogelverblijven is dus opgeheven, mits het hygiëneprotocol op commerciële bedrijven strikt wordt nageleefd en bezoekers zich registreren.

 
 

Inloggen op de ledenportal