Pluimveeweb: Bart Verstrynge, economist Agro bij KBC: 'Belgische markt voor biologische eieren wordt groter'

14-07-2021
De Belgische markt voor biologische eieren wordt groter. Dat constateert de Belgische geïntegreerde bank-verzekeraar KBC. De biologische legkippenstapel volgt de tendens van de toenemende vraag. Zo stelt Bart Verstrynge, economist Agro bij KBC: „De consument kiest meer voor bio.”

Volgens Bart Verstrynge is er door het verbod van de klassieke legbatterij op 1 januari in die periode massaal geïnvesteerd en ziet KBC sindsdien minder nieuwe investeringen in scharrel, verrijkte kooien of vrije uitloop. „Maar dat kan niet van de biologische legkippenstal gezegd worden. We zien dat de vraag naar biologische eieren – als het gaat over legkippen – aan het toenemen is. De consument kiest meer voor bio. Als de markt naar bio-eieren vraagt, is het logisch dat de biolegkippen volgen. We hebben het gevoel dat er dynamiek in de markt zit en dat de vraag groeit. Het is logisch dat er aan de productenkant bijkomende productie komt. Er is daar de komende jaren een markt voor.”

Grootste groei

Volgens KBC neemt het belang van een aantal bedrijven in de biologische productie toe, alhoewel het nog steeds een kleine en beperkte sector is. „Dit zorgt procentueel voor de meeste groei van de afgelopen jaren”, zegt Verstrynge. „Meer nog dan bij andere productievormen speelt bij bio het lokaal karakter een belangrijke rol. Belgische bio-eieren hebben dan ook een grotere meerwaarde. We merken van diverse hoeken een bijkomende interesse. Bijvoorbeeld van een zoon of dochter die in het bedrijf start en een bijkomend inkomen wil realiseren. Bio heeft een kleinere en lokalere afzetmarkt. Dus het is belangrijk dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Een te snelle groei van het aanbod ten opzichte van de vraag kan nefast zijn voor de prijsvorming ”

Stabiele markt

Volgens KBC is de biologische markt stabieler en minder gevoelig voor wereldschokken. „We zien dat de prijsfluctuaties in de markt van bio minder zijn”, zegt Verstrynge. „Het is een meer gesloten markt. De prijsschommelingen van de wereldmarkt voel je minder. Het zijn niet dezelfde schommelingen als bijvoorbeeld op de vrije markt voor kooi en scharreleieren. Hoe meer dat je naar eieren van verrijkte kooien gaat, hoe minder dat je je ei kan onderscheiden op de markt maar wel hoe groter je afzetmarkt wordt. De technische uitdagingen in de biologische legkippenhouderij zijn er echter niet minder op. De aanhoudend hoge voederprijzen is iets om als sector mee rekening te houden.”

Onzekerheid

Bij KBC geven ze toe dat het investeringsklimaat – door de stikstofkwestie en vergunningsstop - niet zo best is momenteel. „Het is de dag van vandaag vaak onmogelijk om nieuwe projecten vergund te krijgen”, zegt Verstrynge. „We hopen dat er in de toekomst wat duidelijkheid komt. Ook voor biostallen is het allemaal niet zo evident. In Wallonië gaat het makkelijker. We zien dat Vlaamse pluimveehouders soms uitwijken naar Wallonie omwille van de vergunningsproblematiek en de lagere grondprijs. In Wallonië is het de grondprijs gemiddeld ongeveer de helft van wat ze in Vlaanderen is.”

Ondernemer maakt het verschil

De marges waren gemiddeld bij biologische pluimveehouders de afgelopen jaren niet slecht, klinkt het bij KBC. „We denken mee met de klant, maar willen geen standpunt innemen in welke tak die moet investeren”, zegt Verstrynge. „Het is niet aan ons om de sector in één of andere richting te sturen.” Bij KBC wordt elke financieringsvraag individueel bekeken. „We kijken in de eerste plaats naar de ondernemer en het plan dat er achter zit”, zegt Verstrynge. „De ondernemer maakt het verschil. We brengen de risico’s in kaart. We leggen de focus op rentabiliteit. We kijken ook altijd over een periode van meerdere jaren. Belangrijk dat er een markt is voor je product dat je produceert. Bijvoorbeeld voor scharreleieren: hoe ga je die gaan afzetten, via eigen afzet of korte of iets langere keten? Praat altijd tijdig met je bankier. Wie ervaring heeft in de sector, heeft een streepje voor. We krijgen nog vaak de vraag: is het project haalbaar of niet? Het is belangrijk om te voelen dat een ondernemer zelf weet waarover hij praat en eigen rendabiliteits- en risicoanalyse heeft gemaakt. Als je merkt dat die er echt over nagedacht heeft, is het sneller beslist.”

Tekst: 

 
 

Inloggen op de ledenportal