Boerderij: Europees kooiverbod is nog lang geen wet

13-07-2021

Redactie

Jan Braakman

parlementair verslaggever

Het Europees Parlement is voor een kooiverbod. Maar het zal nog wel enkele jaren duren voordat er Europese wetgeving op tafel ligt.

 

Het verbod op kooihuisvesting geldt voor het houden van leghennen, konijnen, opfokleghennen, vleeskuiken- en leghenouderdieren, kwartels, eenden, ganzen, zeugen en kalveren. Het kan zeker tot 2027 duren voordat de voornemens kracht van wet hebben.

Commissie wil advies van Efsa

De Europese Commissie komt waarschijnlijk eind 2023 met een voorstel om kooisystemen uit te faseren. Eerder dit jaar kwam het Europees burgerinitiatief End the Cage Age in het Europees Parlement aan de orde. Een meerderheid van het Europees Parlement juicht een kooiverbod toe.

Om de maatschappelijke wens om te zetten in wetgeving, is echter tijd nodig. De Europese Commissie wil daarbij onder andere adviezen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa betrekken, een impactbeoordeling maken en een openbare consultatie houden.

Geld nodig voor omslag bedrijven

Als de voorstellen van de Europese Commissie eind 2023 op tafel liggen, moeten vervolgens de raad van landbouwministers en het Europees Parlement er nog een zegje over doen. De invoering van de wetgeving gaat gepaard aan een uitfasering van de kooisystemen om uiteindelijk tot een verbod te komen. Er moet geld komen om de omslag op bedrijven te ondersteunen.

De SGP-fractie in de Tweede Kamer heeft wel zorgen over het voornemen van de Europese Commissie. De SGP vraagt aan demissionair landbouwminister Carola Schouten of er iets te zeggen valt over de gevolgen voor Nederlandse veehouders en over een verdienmodel voor alternatieve huisvesting. Ook wijst de SGP op averechtse dierenwelzijnseffecten, zoals het doodliggen van biggen in kraamhokken.

Strengerer normen kalkoenhouderij

De Oostenrijkse minister van landbouw Elisabeth Köstinger wil dat de normen voor bezettingsdichtheid in de kalkoenhouderij worden aangescherpt. Dat moet worden opgenomen in de Europese dierenwelzijnswetgeving, vindt ze. Köstinger krijgt daarbij steun van Schouten.

 
 

Inloggen op de ledenportal