NieuweOogst: LTO/NOP: 'Nieuwe regels tijdens vogelgriepuitbraak nodig'

19-07-2021

De ophokplicht van 34 weken heeft nadelig uitgepakt voor pluimveehouders met vrije-uitloop. De afwaardering van de eieren is maar deels gecompenseerd en het marktaandeel moet worden heroverd. 'Er zijn andere regels tijdens een vogelgriepuitbraak nodig', stelt voorzitter Kees de Jong vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP.

De vrije-uitloopeieren liggen weer met een stempel 1 erop in de supermarkten. Sinds 12 februari waren ze afgewaardeerd naar scharreleieren. 'Dat scheelt zo 3 cent per ei', aldus De Jong. 'Dat hebben de bedrijven hard nodig omdat er voor vrije-uitloopkippen veel land nodig is, 1 hectare per 2.500 hennen.'

Vrije-uitloopbedrijven hebben volgens De Jong een verlies geleden van tienduizenden euro's tot 100.000 euro. 'Dat is deels gecompenseerd door de solidariteitsheffing, al verschilt de mate van compensatie per bedrijf.'

Leveringszekerheid
Naar de toekomst toe zijn er volgens De Jong echt nieuwe regels nodig ten aanzien van het ophokken op vrije-uitloopbedrijven tijdens vogelgriepuitbraken. 'Dat hebben we bij LNV aangekaart. Als Nederland moeten we leveringszekerheid kunnen geven aan onze afnemers. De inkomens op vrije-uitloopbedrijven stonden flink onder druk.'

En dat gold niet alleen in Nederland, ook in Duitsland en bijvoorbeeld Polen was dit het geval. 'Zonder nieuwe EU-regels zouden we de slag naar meer dierenwelzijn volledig frustreren', aldus De Jong.

Een van de opties is bijvoorbeeld de regels rondom de ophokplicht gelijkstellen aan die voor biologische eieren. Daar moeten de hennen een derde deel van hun leven buiten lopen, waarbij een periode van ophokplicht niet meetelt.

Regionalisering
Daarnaast kan regionalisering een optie zijn. Op de Veluwe zijn afgelopen seizoen geen vogelgriepuitbraken geweest. 'Maar het is wel een gebied met veel bedrijven, dus daar wil je ook geen uitbraak hebben', zegt De Jong. 'Dan loop je meer risico. En het ruimen van bedrijven geeft een negatieve dynamiek.'

Aan de andere kant zijn er het afgelopen jaar geen uitbraken van bedrijf naar bedrijf geweest, redeneert De Jong. 'Dus als je de bioveiligheid goed voor elkaar hebt, kun je de ophokplicht regionaal sneller opheffen in combinatie met maatregelen als bijvoorbeeld lasers om wilde vogels te weren.'

Voor de lange termijn is het te hopen dat vaccineren tegen de hoogpathogene stammen van vogelgriep een optie wordt. De Jong: 'Maar dit mag dan geen handelsbelemmeringen opleveren. Anders is vaccineren een voordeel voor de vrije-uitloop, maar heeft het flinke nadelen voor de export.'

 
 

Inloggen op de ledenportal