Boerderij: Advies: differentiatietest na positieve salmonella-test

21-07-2021

Differentiërende test kan uitwijzen of het S.E.- of S.T.-virus een veldvirus of een vaccinvirus is.

Legpluimveehouders moeten na een positieve salmonella-testuitslag monsters altijd laten controleren op de aanwezigheid van vaccinstammen. Dat adviseert farmaceut Ceva Santé Animal. Het gaat dan om een positieve testuitslag met Salmonella Enteritidis (S.E.) en Salmonella Typhimurium (S.T.).

Een positieve salmonella-uitslag kan ernstige gevolgen hebben: vermeerderingskoppels moeten worden geruimd en van legkoppels moeten de eieren naar de eierverwerkende industrie. Als de positieve testuitslag is terug te voeren op een vaccinstam, komt de positieve testuitslag niet in het registratiesysteem KIPnet van Avined.

Levende entstoffen
In de legsector worden veel koppels gevaccineerd tegen salmonellose waarvoor levende S.E.- en S.T.-stammen worden gebruikt. Van levende entstoffen is bekend dat ze kunnen spreiden, weet pluimveedierenarts Rogier van Leeuwen van Ceva. Van Salmovac 440, een salmonella-vaccin van Ceva, met levende Salmonella-stammen, is bekend dat het gemakkelijk kan spreiden.

Alle levende salmonella-vaccins kunnen gevonden worden bij de verplichte reguliere salmonellabemonstering, zelfs in koppels die niet zijn gevaccineerd tegen salmonella. Het is dan ook zaak zeker te weten of de positieve uitslag een veldstam of een vaccinstam betreft.

Differentiërende test
Nu sinds enige tijd niet meer is toegestaan om standaard na een positieve salmonella-test een verificatieonderzoek te laten uitvoeren, is het belangrijk dat pluimveehouders na een positieve uitslag van een regulier salmonella-onderzoek, met een zogenaamde differentiërende test te laten onderzoeken of het gevonden S.E.- of S.T.-virus een veldvirus of een vaccinvirus is. Royal GD voert een dergelijk onderzoek uit met een PCR-test.

Alle leveranciers van levende salmonella-vaccins hebben een differentiërende testmethode moeten aanleveren. Ceva heeft dat gedaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft deze test gevalideerd en erkend.

Ceva heeft laboratoria erop gewezen bij positieve salmonella-testuitslagen monsters naar Royal GD te sturen voor een differentiërende test, zeker bij Salmovac-gevaccineerde koppels. Bij positief geteste Salmovac-gevaccineerde koppels is dit nu de standaard werkwijze, aldus Van Leeuwen. Ceva betaalt de kosten van een differentiatietest. De pluimveehouder moet opdracht of toestemming geven, want de monsters zijn diens eigendom.

Tijdens het webinar ‘Controleer uw salmonella-beleid’ van Royal GD in april, werd ook al gewezen op de salmonella-problematiek en geadviseerd differentiatieonderzoek te laten uitvoeren na een positieve S.E.- of S.T.-testuitslag, om nadelige gevolgen daarvan te voorkomen.

Effect salmonella-vaccinatie in opfok
Als pluspunt werd tijdens het webinar genoemd dat de differentiatie na een positieve salmonella-uitslag bij het eerste salmonella-onderzoek na de opfok een idee geeft over het effect van een salmonella-vaccinatie in de opfok. Pluimveehouders doen er goed aan bij het insturen van de overschoentjes voor het Salmonella-onderzoek te vermelden of het een salmonella-gevaccineerd koppel is.

 
 

Inloggen op de ledenportal