Pluimveeweb: Onaangekondigde controles op legpluimveebedrijven weer structureel uitgevoerd

29-07-2021
De komende tijd voert IKB Ei weer structureel onaangekondigde controles uit op legpluimveebedrijven van IKB Ei deelnemers. Dat laat IKB Ei weten in haar nieuwsbrief.

In de voorgaande jaren zijn regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd bij IKB Ei deelnemers. Dit is onder meer een eis vanuit ketenborging.nl. In het afgelopen jaar zijn door de coronapandemie en de aanhoudende vogelgriep alleen onaangekondigde controles uitgevoerd naar aanleiding van signalen of meldingen bij het Meldpunt IKB.

Nu fysieke controle in de meeste gevallen weer mogelijk is, worden de onaangekondigde controles weer structureler uitgevoerd, aldus IKB Ei. Deze controles vinden steekproefsgewijs plaats of naar aanleiding van signalen of meldingen bij het Meldpunt IKB.

De onaangekondigde controles vinden plaats naast de reguliere controles. Er wordt een aparte, korte versie van de toetslijst gebruikt, waarbij met name gekeken wordt naar fysieke aspecten op het bedrijf, bijvoorbeeld de hygiëne van de stalruimte, eierlokaal en bedrijfsterrein. De kosten worden vanuit IKB Ei betaald, tenzij tijdens de controle een tekortkoming wordt geconstateerd. Dan zijn de kosten voor een eventuele herstelcontrole voor rekening van de betreffende deelnemer.

 
 

Inloggen op de ledenportal