Boerderij: Samenwerking Van Haga en BBB tekent zich af

30-07-2021

Partijen in de Tweede Kamer moeten samenwerken om een meerderheid te krijgen. Er lijkt een samenwerking op te bloeien tussen BBB en de Groep Van Haga.

Kamerleden hebben in de afgelopen maanden met wisselend succes geprobeerd het regeringsbeleid bij te sturen. Een van de instrumenten die Kamerleden daarvoor hebben, zijn moties. Hoeveel moties dienden landbouwwoordvoerders in sinds de Kamer is geïnstalleerd? En hoeveel daarvan nam de Kamer aan?

Sinds de nieuwe Tweede Kamer werd geïnstalleerd op 31 maart zijn er wat wisselingen geweest in de samenstelling van de commissie voor landbouw en visserij. Oudgedienden Tjeerd de Groot (D66) en Roelof Bisschop (SGP) zorgen voor continuïteit. Opvallende nieuwe gezichten waren CDA‘er Derk Boswijk, Leonie Vestering (Partij voor de Dieren), VVD‘er Thom van Campen en Caroline van der Plas (BBB).

Nieuwkomers laten zich niet onbetuigd.
Een nadere analyse van de ingediende moties laat opmerkelijke dingen zien. Bij voorbeeld dat nieuwkomer Thom van Campen (VVD) al zijn moties van een meerderheid wist te voorzien. Van de tien moties van Van Campen die in stemming zijn gebracht, werden er tien aangenomen. Weinig moties, maar wel een score van 100%. CDA‘er Derk Boswijk is wat minder succesvol. Van 15 door hem ingediende moties nam de Kamer er 13 aan (score 87%).

PVV-woordvoerder Barry Madlener liet in dezelfde periode vier moties in stemming brengen. Die zijn allemaal verworpen (score 0%).

Als het gaat om het indienen van moties of het mede-ondertekenen daarvan, valt vooral Van der Plas op. Haar naam staat in de eerste vier maanden van haar Kamerlidmaatschap onder 60 aangenomen en 50 verworpen moties (score 55%). Lang niet al die moties hebben overigens betrekking op onderwerpen die specifiek gericht zijn op platteland, land- en tuinbouw of agribusiness. Tijdens de coronadebatten – waar andere landbouwwoordvoerders niet aan deelnemen – diende ze ook regelmatig moties in of ondertekende ze moties die door anderen waren ingediend.

Moties BBB
Kijkend naar de moties waarvan Caroline van der Plas (BBB) de eerste ondertekenaar was, is de score minder goed dan die van Boswijk of Van Campen, maar beter dan die van PVV‘er Madlener. Van 38 in stemming gebrachte moties waarvan Van der Plas de eerste ondertekenaar was, zijn er negen aangenomen en 29 verworpen. Een score van 24%.

Opvallend is de samenwerking tussen Van der Plas en Wybren van Haga, uitgetreden uit de fractie van Forum voor Democratie. De namen van Van der Plas en Van Haga (BV NL) staan gezamenlijk onder 45 in stemming gebrachte moties. In 27 gevallen was een van beide de eerste ondertekenaar; 12 moties waren uitsluitend door het duo ondertekend. Het kwam ook voor dat Van Haga mede namens Van der Plas het woord voerde. Hier tekent zich wellicht een nauwere samenwerking af.

 
 

Inloggen op de ledenportal