Pluimveeweb: LNV werkt aan actualiseren draaiboeken besmettelijke dierziekten

02-08-2021
De invoering van de nieuwe Europese diergezondheidsverordening dwingt Nederland tot het actualiseren van de bestaande beleids—en uitvoeringsdraaiboeken voor dierziekten. De verwachting is dat in december alle draaiboeken geactualiseerd zijn.

Bij het updaten van de draaiboeken richt het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zich op het aanpassen van de beleidsdraaiboeken en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) op de uitvoeringsdraaiboeken.

Verschillende categorieën

Lidstaten zijn verplicht draaiboeken te hebben voor alle ziekten die opgenomen zijn in categorie A.van de diergezondheidsverordening. Dit zijn ziekten die niet voorkomen in de Europese Unie en die, zodra ze worden vastgesteld, direct moeten worden bestreden. Voorbeelden hiervan zijn Mond-en-klauwzeer (MKZ) en Klassieke Varkenspest (KVP). Daarnaast actualiseert Nederland ook het draaiboek voor de Ziekte van Aujeszky (ZvA), een ziekte uit categorie C. Deze categorie bevat dierziekten die minder besmettelijk zijn, maar waarbij het wel belangrijk is de ziekte zo snel mogelijk in te dammen. Nederland is officieel vrij van ZvA, het draaiboek is nodig om snel in te kunnen grijpen bij een nieuwe uitbraak. Tot categorie E behoren alle meldingsplichtige dierziekte waarbij ingrijpen niet verplicht is. Een bekend voorbeeld uit deze categorie is Q-koorts. Gezien de problemen uit het verleden kiest Schouten ervoor, ook voor deze dierziekte een draaiboek op te stellen.

Tweedelig

Naast een draaiboek per dierziekte komt er ook een generiek draaiboek dat ingaat op de crisisorganisatie en communicatie en de algemeen gelden maatregelen op nationaal en Europees niveau. Het aanpassen van de draaiboeken per dierziekte, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, vindt plaats op volgorde van belangrijkheid. De eerste ziekten waarvan het draaiboek wordt aangepast zijn: varkenspest, MKZ, Afrikaanse paardenpest, kwade droes en Q-koorts. Daarna volgen de draaiboeken voor: vogelgriep, Newcastle disease, ZvA en Rift Valley Fever. En in december komen tenslotte de meer zeldzame dierziekten aan bod.

Bron: Tweedekamer.nl

 
 

Inloggen op de ledenportal