Pluimveeweb: H5-besmette gans aangetroffen in Utrechtse Eemdijk

07-08-2021
Bij een gans op een hobbylocatie in het Utrechtse Eemdijk is H5 vogelgriep aangetroffen, waarschijnlijk hoog pathogeen.

De NVWA ontving afgelopen dinsdag 3 augustus een verdenking van een met vogelgriep besmette gans op een hobbylocatie met 19 ganzen in een vijver in Eemdijk. De melding kwam binnen nadat zes jonge ganzen, van de 19 aanwezige ganzen, neurologische verschijnselen vertoonden en dood gingen.

Eén van deze zes is onderzocht door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en positief getest op vogelgriep H5 (waarschijnlijk hoog pathogeen). Na deze melding heeft de NVWA op 5 augustus de locatie bezocht en officiële monsters van alle 13 nog levende ganzen genomen. Deze ganzen vertoonden op dat moment geen verschijnselen. Vrijdag 6 augustus bleek dat officiële monsters negatief zijn, meldt Avined vrijdag 6 augustus in een update. Er worden geen landelijke of lokale maatregelen ingesteld. Wel doen het ministerie en Avined een dringende oproep tot alertheid. Het vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig in Nederland.

Dertien pluimveebedrijven in 10 km zone

De locatie van de hobbyhouder is geblokkeerd en verdacht verklaard gezien het feit dat in het kadaver van de jonge gans wel virus was aangetoond. De nog levende ganzen worden later nogmaals bemonsterd. Er liggen geen pluimveebedrijven in een zone van 3 kilometer rondom de locatie. In de zone tussen 3 en 10 kilometer liggen dertien pluimveebedrijven.

Aangezien de officiële monsters van de nog aanwezige ganzen negatief getest zijn, en na raadplegen van de aanwezige dierziekte deskundigen, worden er op dit moment naast blokkade van het bedrijf en monitoring van de nog aanwezige ganzen geen aanvullende maatregelen genomen. De NVWA zal begin volgende week, zoals gebruikelijk bij vondsten van vogelgriep bij hobbyhouders, melding doen van de vondst op haar website.

Vogelgrieprisico ongewijzigd

De vondst van deze dode besmette vogel toont aan dat het vogelgriepvirus nog aanwezig is in Nederland. Ook Duitsland deed recent nog melding van enkele besmette wilde vogels. Dit is in lijn met de eerder uitgesproken verwachting van de deskundigengroep dierziekten die aangaf dat het virus vermoedelijk nog onder (jonge) vogels (standvogels) kan circuleren. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er dit jaar lange tijd virus bleef circuleren in de wilde vogels, en de jonge dieren besmet kunnen raken. Ook na de besmette gans oordelen de op dit moment aanwezigen deskundigen dat het momenteel niet nodig het risico voor Nederland naar boven bij te stellen.

Dringende oproep tot alertheid

„De vondst van de besmette gans bevestigt dat we alert moeten blijven en dat het melden van verdenkingen en gevonden dode vogels belangrijk is", aldus Avined. Er worden nog steeds dode vogels ingestuurd en onderzocht op vogelgriep. Tot nu toe zijn die allemaal negatief getest. Om de situatie nog beter in de gaten te kunnen houden start in september ook een aanvullende monitoring bij levende wilde vogels. Ook de deskundigen zullen waar nodig geraadpleegd worden. Het ministerie van LNV en Avined roepen de pluimveesector op alert te zijn op mogelijke besmettingen, en benadrukken het belang van een goede bioveiligheidsstatus.

 
 

Inloggen op de ledenportal