Plyuimveeweb: LNV biedt boeren kans invloed uit te oefenen op het beleid

06-08-2021
Boeren en tuinders die invloed uit willen oefenen op het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit kunnen zich tot 25 augustus aanmelden voor deelname aan LNV Community.

De LNV Community is een besloten online onderzoek platform waarop 200 veehouders, akkerbouwers en tuinders met elkaar discussiëren over het te voeren landbouwbeleid. De uitkomsten van de gevoerde gesprekken worden gedeeld met het ministerie van LNV. Met deze inzichten wil het ministerie meer inzicht krijgen in de leefwereld van de boer, om zo het beleid beter aan te laten sluiten bij de boerenpraktijk.

Om zoveel mogelijk boeren mee te laten praten wisselt de community ieder jaar van samenstelling. Het aantal plaatsen in de community is beperkt. Het ministerie streeft naar een evenredige verdeling van sectoren, regio’s, bedrijfsgrootte en marktsegment. Ondernemers die deel willen nemen aan de community kunnen zich tot 25 augustus aanmelden op www.lnvcommunity.nl

Beeld: Ellen Meinen

Bron: Ministerie van LNV

 
 

Inloggen op de ledenportal