EU studie: productie daalt meer dan 10 procent door 'Farm to Fork' strategieluimveeweb:

08-08-2021
Anderhalf jaar na de presentatie van de 'Farm to Fork' strategie heeft de Europese Unie een effect scenario studie gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de gestelde emissiereductiedoelen in 2030 worden gehaald, maar ook dat het aanbod van akkerbouw-en veehouderijproducten met meer dan 10 procent daalt.

Het effect op de belangrijkste productgroepen granen, oliezaden, vlees en zuivel is onderzocht, als het percentage biologische productie in de Europese Unie stijgt naar 25 procent van het totaal in 2030. In dat jaar moet ook het gewasbeschermingsmiddelen-en kunstmestgebruik zijn gehalveerd en de biodiversiteit aanzienlijk zijn toegenomen.

Uit de effectstudie blijkt dat het broeikasgas reductiedoel en andere natuur-en milieudoelen met een volledig doorgevoerde Farm to Fork strategie worden gehaald. Maar de agrarische productie in de EU neemt ook met meer dan tien procent af. Het EU landbouwsubsidie beleid heeft hier maar beperkt invloed op.

Daling niet verrassend

Het JRC studiecentrum benadrukt dat de scenariostudie met veel onzekerheden is omgeven. Petra Berkhout, landbouweconoom verbonden aan de Wageningen Universiteit en niet betrokken bij de JRC studie, licht dat als volgt toe: „Een model is altijd een beperkte weergave van de werkelijkheid. In deze studie is gekeken naar de gevolgen voor de productie, maar de kant van de consument komt nauwelijks aan bod. Ook is het de grote vraag hoe de handelsblokken buiten Europa reageren.

Het rapport maakt vooral ook met cijfers onderbouwd duidelijk wat al wel werd beredeneerd. Namelijk dat de totale EU landbouwproductie per hectare fors daalt als de ‘Farm to Fork’ strategie volledig wordt gerealiseerd. “

Onbalans in biologische productie

Berkhout benadrukt het risico op overschotten in de biologische productie. „Als de afname van de productie niet gepaard gaat met een stijging van de prijzen, bijvoorbeeld omdat de vraag naar biologische producten achterblijft, dan zal het inkomen van boeren dalen. De opbrengst per hectare is de belangrijkste factor die het inkomen van de boeren bepaalt.

Die invloed is groter dan de invloed van het GLB subsidiebeleid. Het rapport maakt zo ook duidelijk dat je voor een verandering in de landbouw niet alleen de pijlen moet richten op de producenten, maar ook op de rest van wat we het voedselsysteem noemen.”

Amerikaans USDA rapport

In november vorig jaar publiceerde het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) een effectstudie met niet geringe gevolgen voor de agrarische productie, inkomens en voedselzekerheid. In Europa en wereldwijd. Daarop stelden zowel Nederlandse als Europese politici vragen over het uitblijven van een effectstudie door de Europese Unie zelf.

 
 

Inloggen op de ledenportal