Pluimveeweb: Subsidieaanvraag salmonella open tot eind januari 2022

05-08-2021
Pluimveehouders, die kippen vermeerderingsdieren en leghennentijdens de opfokfase vaccineren tegen salmonella enteritidis of typhimurium, kunnen subsidie krijgen voor de kosten van de vaccindoses. Dat schrijft DLV-advies. Pluimveehouders hebben tot 31 januari 2022 om 17.00 uur de tijd om een aanvraag in te dienen voor de 2021.
 

In de Europese Unie hebben de lidstaten afgesproken gezamenlijk de besmettelijke ziekten en zoönoses, zoals salmonella. Hiermee wil de EU zorgen voor minder besmette eindproducten. Elk jaar maakt Nederland hiervoor een programma met maatregelen. Voor heen was dit de Subsidie vaccinatie salmonella, maar deze is vervangen door Subsidie Vaccindoses tegen salmonella volgt de Subsidie vaccinatie salmonella op. Hiermee kreeg een pluimveehouder ook subsidie voor dieren die na 1 januari 2021 gevaccineerd worden. In de nieuwe subsidie ontvangt men geen subsidie meer voor de aanschafkosten van gevaccineerde dieren maar voor de vaccindoses.

Voorwaarden subsidie

Aan de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden. De dieren moeten in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) staan en de vaccinatie heeft plaatsgevonden of vindt plaats tussen 1 januari tot en met 31 december 2021. De vaccinatie moet één tot maximaal drie keer per jaar worden uitgevoerd. De vaccins moeten daarnaast in Nederland geregistreerd staan en dienen volgens bijsluiter ingezet te worden (artikel 2.19 van de Wet dieren). Men kan geen subsidie aanvragen voor dieren waarvoor al eerder Subsidie vaccinatie salmonella voor is ontvangen en pluimveehouders krijgen alleen subsidie voor het aantal dieren dat bij RVO geregistreerd staan.

Machtiging subsidieaanvraag

Voor de aanvraag van de subsidie is eHerkennig (niveau 2+) is nodig. Daarnaast kan de pluimveehouder een opfokorganisatie of andere vertegenwoordiger machtigen om de subsidieaanvraag in te dienen. Het machtigingsformulier is nu nog in pdf te downloaden. Vanaf volgend jaar is dat enkel nog digitaal mogelijk. Pluimveehouders krijgen binnen 8 weken na aanvraag een beslissing. De subsidiebedragen zijn nog niet bekend gemaakt. Vorig jaar was de subsidie afhankelijk van het gebruikte vaccin tussen 0,084 of 0,147 euro voor elk dier dat tegen salmonella (enteritidis en/of typhimurium) werd gevaccineerd.

Bronnen: DLV-AdviesRVO

 
 

Inloggen op de ledenportal