Pluimveeweb: Belgiƫ heeft vogelgriepvrije status terug

18-08-2021
België heeft haar vogelgriepvrije status terug. Op 16 augustus 2021 keurde de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) de zelfverklaring – ingediend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) – goed. Daardoor heeft België zijn ziektevrije status voor hoog pathogene vogelgriep herwonnen. De herwinning van de Belgische ziektevrije status op internationaal niveau bij de OIE zal de handel in pluimvee met derde landen terug mogelijk maken. Dat maakt het FAVV woensdag 18 augustus bekend.

Op 1 november 2020 werd een 'periode van verhoogd risico' afgekondigd in België, nadat het hoogpathogene aviaire influenzavirus bij wilde vogels in Nederland werd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan werden extra bioveiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dijken. Ondanks de invoering van deze maatregelen werd op 13 november 2020 ook in België het virus bij wilde vogels vastgesteld. Vervolgens werden verschillende uitbraken van aviaire influenza bij pluimvee en andere gedomesticeerde vogels vastgesteld.

In Europa worden nog steeds gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels. Dit toont aan dat het virus momenteel nog actief circuleert in deze populaties. Daarom blijft waakzaamheid geboden in België en is het nog steeds belangrijk om de algemene bioveiligheidsmaatregelen na te leven.

De Federale en Gewestelijke autoriteiten houden samen toezicht om zo een eventuele herinsleep van het virus vroegtijdig te detecteren. Bij pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels wordt actief toezicht gehouden door middel van bemonsteringen in pluimveebedrijven. Er wordt ook een zogenaamd 'passief' toezicht gevoerd door de houders van in gevangenschap levende vogels en pluimvee, alsook van hun dierenartsen die waakzaam zijn voor abnormale sterfte of klinische symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het aviaire influenzavirus. Ook bij wilde vogels wordt nog steeds op het ganse grondgebied toezicht gehouden.

Minister van Landbouw blij

Belgisch minister van Landbouw David Clarinval is blij met de vogelgriepvrije status. „Dankzij de informatie over de ontwikkelingen van de epidemiologische situatie die het FAVV verzamelde en meedeelde, heb ik de gepaste beslissingen kunnen nemen om tijdens de periode van verhoogd risico de dieren van onze professionele bedrijven en hobbyhouders maximaal te beschermen en tegelijk de activiteiten van de pluimveesector zo goed mogelijk in stand te houden. Ik blijf mij samen met de afdeling ‘Internationale zaken’ van het Agentschap inzetten zodat de sector zijn marktaandeel in de export terug herwint.”

Nu België haar vogelgriepvrije status terug heeft, openen zogeheten derde landen hun grenzen voor Belgische pluimveeproducten. Welke invloed dit op korte termijn heeft op de prijzen van vleeskuikens, eieren en broedeieren in België is momenteel nog niet bekend.

Nederland

In Nederland was op 21 mei voor het laatst een uitbraak van hoog pathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf. Drie maanden na de laatste reiniging en ontsmetting na een vogelgriepuitbraak op een professioneel pluimveebedrijf wordt een land weer vogelgriepvrij verklaard door de OIE. Daarom is de verwachting dat Nederland haar vogelgriepvrije status binnenkort ook terugkrijgt.

Bron: Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

 
 

Inloggen op de ledenportal