Boerderij: Vervoersverbod na vogelgriep bij siervogels Heeten

24-08-2021
 

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

In het Overijsselse Heeten is bij ganzen en zwanen van een vogelhouder vogelgriep vastgesteld.

Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van het type H5, meldt het ministerie van landbouw. Alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie worden geruimd door de NVWA.

36 pluimveebedrijven

Het ministerie heeft een vervoersverbod ingesteld in de 10-kilometerzone rondom de locatie (pdf). In dit gebied bevinden zich 36 pluimveebedrijven. Het vervoersverbod geldt voor het vervoer van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gehouden pluimvee. Afvoer van melk van melkveebedrijven met pluimvee is toegestaan mits er een goedgekeurd hygiëneprotocol worden gevolgd. 9 augustus werd in Eemdijk (provincie Utrecht) ook hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld bij een hobbylocatie met ganzen.

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft de deskundigengroep Dierziekten gevraagd een risicobeoordeling te maken voor vogelgriep voor de betreffende regio en voor heel Nederland. Het advies van de deskundigengroep wordt nog deze week verwacht. Mede op basis van dat advies zal worden besloten of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

Ophokplicht op 6 juli opgeheven

Na een maandenlange ophokplicht voor pluimvee werd deze op 6 juli opgeheven voor het hele land. Wel geldt op dit moment nog een bezoekersverbod voor pluimveestallen en een aangescherpte meldplicht, waarbij pluimveehouders bij uitval van dieren eerder melding moeten maken bij de NVWA. Dit moet ervoor zorgen dat eventuele besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen. Ook gelden er nog maatregelen voor het afdekken en gebruik van strooisel voor eenden.

 
 

Inloggen op de ledenportal