Pluimveeweb: Overheid wil emissie-eisen biologisch pluimvee aanscherpen

04-09-2021
De overheid wil de emissie-eisen voor biologische pluimvee- en varkensbedrijven gaan aanscherpen. Tot 9 september 2021 kan op het voorstel via internetconsultatie gereageerd worden.

Tot nu toe waren de biologische pluimvee- en varkensbedrijven uitgezonderd van de emissiegrenswaarden die zijn vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil voor houders van biologische legkippen de ammoniakemissie helemaal laten vervallen. Voor bestaande stallen komt een overgangstermijn tot 1 januari 2035. Nieuwe stallen moet vanaf 1 juli 2022 emissiearm zijn. Voor fijn stof zullen de emissiegrenswaarden alleen gaan gelden voor nieuwe stallen.

Overgangstermijn

De overgangstermijn voor bestaande pluimveestallen is belangrijk voor bedrijven die biologische stallen met grondhuisvesting hebben. Tevens is het relevant voor bedrijven die tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2022 volièrestallen zonder mestbandbeluchting hebben gebouwd. Het ministerie gaat er vanuit dat die eerste groep zijn inventaris sowieso heeft vervangen tegen 2035. Dit gezien de vervangingstermijn en ervan uitgaande dat er de laatste jaren niet meer dit soort stallen gebouwd zijn. De tweede groep zal alsnog moeten investeren in mestbandbeluchting.

Het ministerie schat in dat ongeveer 115 pluimveebedrijven een vergunning moeten aanvragen vanwege de emissiegrenswaarden die gaan gelden.

Tot 9 september ligt het voorstel van het ministerie nog ter internetconsultatie.

 
 

Inloggen op de ledenportal