Pluimveeweb: Aandacht lokale overheden voor risico’s vogelgriep bij hobbydierhouders

09-09-2021
Hobbybedrijven met pluimvee zijn bij lokale overheden niet in beeld. De gemeenten in Salland gaan via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aandacht vragen voor de risico's van vogelgriep bij hobbydierhouders en de gevolgen voor de bedrijfsmatige pluimveehouderij.

Pluimveehouders uit Salland, uit het 10 kilometer gebied rondom Heeten, hebben gesprekken gehad met Burgemeester Dadema, wethouders en ambtenaren van gemeente Raalte en Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van provincie Overijssel met portefeuille landbouw, om hun zorgen te uiten over hobbydierhouders die niet in beeld zijn bij gemeenten in Salland.

Hobbybedrijven niet in beeld

Jolanda Kieftenbeld, voorzitter van LTO-Salland en legpluimveehouder in Haarle, vroeg namens 21 pluimveehouders in Salland wat de gemeente gaat doen om alle hobbydierhouders in beeld te krijgen, zodat de sector niet geconfronteerd wordt met nieuwe uitbraken. Gemeente Raalte gaf aan dat de hobbydierhouder in Heeten niet in beeld is geweest bij de gemeente. De gemeente gaat over de Wet Milieu Beheer. „In situaties waar hobbymatig doorgroeit naar bedrijfsmatig moet een inwoner dit zelf melden bij de Omgevingsdienst. Als dit niet gebeurt moeten we het meestal hebben van meldingen uit het veld. Wij richten ons bij bedrijfsbezoeken dan op de controle van installaties en bouwwerken. We hebben geen expertise en ook geen bevoegdheden op het gebied van dierenwelzijn en -gezondheid. Dat ligt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit”, verklaarde Legebeke, beleidsmedewerker gemeente Raalte.

Landelijke aanpak vereist

NVWA en ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maken geen gebruik van gegevensbestanden van gemeenten. „Deze werelden communiceren niet met elkaar”, zei burgemeester Dadema die de zorg van de pluimveehouders heel goed begreep. Hij brengt het ministerie van LNV in een brief op de hoogte van de zorgen over hobbydierhouders die niet goed in beeld zijn. Dit is een landelijke aangelegenheid.

„Als gemeente gaan we onze burgers informeren over verplichtingen, zoals meldingsplicht bij het houden van hobbydieren, en hen wijzen op risico’s en gevolgen voor agrarische bedrijven”, gaf de burgemeester aan. Registratie via de RVO is verplicht voor houders van vogels met meer dan 250 dieren.

Inventariseer

Kieftenbeld is tevreden over het verloop van de gesprekken. Ze raadt pluimveehouders en lokale bestuurders aan goed in hun eigen omgeving te inventariseren wat voor hobbybedrijven er zijn en zonodig actie te ondernemen.

Bart-Jan Oplaat, voorzitter NVP, nam ook deel aan het gesprek: „Ten Bolscher zet ook zijn lijntjes in om deze problematiek te bespreken. Wij als belangenbehartigers van de Nederlandse pluimveehouders nemen dit punt ook weer mee in ons overleg met LNV en betrokken partijen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal