Pluimveeweb: Salmonella aanpak legsector wijzigt: gevolgen leghennenhouders groot

17-09-2021
Eieren van legkoppels waarbij Salmonella is gedetecteerd, maar nog niet is vastgesteld of het om Salmonella Enteritidis (SE) of Salmonella Typhimurium (ST, inclusief de monofasische variant) gaat, mogen niet meer verhandeld worden als klasse A-eieren. En zodra Salmonella wordt geconstateerd in een koppel leghennen wordt de datum van monstername aangehouden als begindatum van de besmetting. Voorheen was dit de datum van de positieve uitslag. Dit zijn twee wijzigingen in het zogeheten Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS) die per direct ingaan en met name de legsector raken.

Dat maakte Avined vrijdag 17 september bekend. In het NCPS staat de landelijke aanpak voor Salmonella in de pluimveesector vastgelegd. De aanleiding voor deze wijzigingen is een audit uitgevoerd door de ‘Food and Veterinary Office’ in opdracht van de Europese Commissie. Alhoewel de audit grotendeels met positief resultaat is afgerond, zijn er twee tekortkomingen geconstateerd die dus met name de legsector raken.

Gevolgen voor de legsector

Onder de nieuwe landelijke aanpak wordt een koppel leghennen als verdacht beschouwd zodra een monster positief wordt getest op Salmonella spp. Dus nog zonder dat het serotype bekend is. Legpluimveehouders zijn verplicht om alle positieve Salmonella-uitslagen zo spoedig mogelijk bij de NVWA te melden. Registratie door een laboratorium in KIPnet volstaat als melding. „Let op dat u uw laboratorium standaard de opdracht geeft om uitslagen zo snel mogelijk in KIPnet in te lezen", adviseert Avined aan legpluimveehouders.

In het geval van een Salmonella detectie worden alle eieren die geproduceerd zijn sinds de datum van monstername verdacht verklaard door de NVWA. Deze eieren mogen niet verhandeld worden als klasse A eieren, in afwachting van de serotypering. Als de serotypering geen SE of (m)ST aantoont, wordt de verdenking opgeheven en de eieren vrijgegeven. Als er wel SE of (m)ST gevonden wordt, worden het koppel en de eieren besmet verklaard. De maatregelen die in dat geval genomen worden blijven gelijk aan de huidige werkwijze. Behalve dat ze gelden vanaf de monsternamedatum, in plaats van de uitslagdatum.

'Bereid u goed voor'

Avined adviseert legpluimveehouders zich goed voor te bereiden en heeft de volgende adviezen:

  1. Stem de gewenste werkwijze rondom het ophalen van de eieren en het moment van monstername af tussen het pakstation/de verzamelaar en de pluimveehouder. Zo kunt u ervoor kiezen om eieren vanaf het moment van monstername vast te houden op het pluimveebedrijf of het pakstation, totdat de uitslag van het Salmonella onderzoek bekend is. Op deze manier voorkomt u dat er eieren verhandeld worden, die op een later moment teruggehaald moeten worden.
  2. Informeer bij de erkende laboratoria naar de mogelijkheden om de doorlooptijd van monstername tot en met serotypering te verkorten (bijv. ten aanzien van het moment van insturen van monsters). Op de website van de NVWA vindt u een overzicht van de erkende laboratoria.

Bij vragen over bovenstaande informatie kunnen legpluimveehouders contact opnemen met Avined via
088 – 998 4340 of info@avined.nl.

 
 

Inloggen op de ledenportal