Boerderij: Vervoersverbod rond Heeten wordt ingetrokken

23-09-2021

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Het vervoersverbod voor onder meer pluimvee en eieren in het gebied rond het Overijsselse Heeten wordt vrijdag 24 september opgeheven.

 

De periode van dertig dagen na het vaststellen van de vogelgriep is dan voorbij en er zijn geen nieuwe gevallen van HPAI vastgesteld. De hoogpathogene variant van vogelgriep werd 24 augustus vastgesteld bij sierwatervogels bij een hobbypluimveehouder in Heeten. Aanvankelijk meldde de NVWA dat het ging om circa 665 sierwatervogels die moesten worden geruimd, maar later bleek bij een inspectie door de NVWA dat in totaal 1.400 siervogels van 39 soorten aanwezig waren. De besmetting was voor demissionair LNV-minister Schouten geen reden om landelijk de vogelgriepmaatregelen aan te scherpen.

Proces-verbaal tegen pluimveehouder

Pluimveehouders in het vervoersverbod hebben bij de gemeente Raalte geklaagd over het toezicht. Volgens hen had de vogelhandelaar een vergunning moeten hebben en ook mee moeten doen met reguliere controles die bedrijfsmatige dierenhouders verplicht zijn te laten uitvoeren. Tegen de hobbypluimveehouder is proces-verbaal opgemaakt, omdat hij zich niet geregistreerd had. Voor hobbyboeren die meer dan 250 dieren houden is dat verplicht.

Kamervragen Van der Plas

Tweede Kamer-lid Caroline van der Plas van de BBB heeft Kamervragen gesteld over de risico’s die hobbypluimveehouders vormen. Ze vraagt minister Schouten van LNV of hobbypluimveehouders of ze ook van mening is dat het vervoer van dieren van en naar hobbydierhouders een mogelijke oorzaak is van insleep en verspreiding van virussen zoals het vogelgriepvirus. Ook wil ze weten hoeveel hobbypluimveehouders met 250 of meer dieren bekend zijn bij de NVWA en hoeveel screenings er bij deze groep zijn uitgevoerd. Ze informeert bovendien naar de acties die de minister gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat grotere hobbybedrijven gaan meedraaien in de standaard screening, waardoor uitbraken van hoogpathogene virusvarianten kunnen worden voorkomen.

Beperkingen rond besmette locatie

De besmetting bij de hobbypluimveehouder had gevolgen voor 36 pluimveehouders en een eierverwerker in de zone van 10 kilometer rond de besmette locatie. Ze werden geconfronteerd met allerlei beperkingen. Ook Royal GD in Deventer kreeg te maken met de maatregelen.

De ontdekking van vogelgriep in Heeten had geen gevolgen voor de AI-vrije status van Nederland omdat het een uitbraak bij hobbydieren was.

 
 

Inloggen op de ledenportal