Pluimveeweb: 'Nieuwe wetgeving legsector remt groei en beschermt de markt'

29-09-2021
De extra eisen door de nieuwe biologische wetgeving zijn kostprijsverhogend, maar versterken het product en belemmeren de groei in productie. Deze belemmering voorkomt nieuwe toetreders in de sector en zorgt voor versterking van de markt.

Deze conclusie trok John Achterstraat, algemeen directeur bij eiergroothandel Kwetters, tijdens een dinsdagavond gehouden webinar van AgruniekRijnvallei over de nieuwe wetgeving voor de biologische legpluimveesector.

„De toenemende eisen zijn kostprijsverhogend. Dit gaat om centen stijging. Denk aan stijgende kosten in de voerprijs, arbeid, transport, opfok, ontwormen en OKT (ohne Kükentöten-red). Met name de OKT is een sterke kostprijsverhoger. Duitsland is al erg ver. Alle retail-eieren in Duitsland zijn al OKT-waardig. Retail en consument moeten dit betalen, maar de vraag is wat de consumptie is na de stijgende kostprijs. Deze kostprijsstijging beperkt de groei van de productie. Anderzijds is het zo dat als de groei geremd wordt, dit de allerbeste bescherming van de markt is”, legt Achterstraat uit.

Stijging aantal en aandeel bio-leghennen

Uit cijfers uit de KAT-databank blijkt een stijging van het aantal en het aandeel biologische hennen. In 2010 was dit het percentage hennenplaatsen in de biologische sector 8,71 procent, in 2021 was 11,55 procent. Duitsland wordt sterker in de biologische legsector, aldus Achterstraat. „De zelfvoorziening met Freiland is lager en daarvoor dus meer afhankelijk van Nederland. Duitsland is voor wat betreft biologische eieren meer zelfvoorzienend, dus minder afhankelijk van Nederland.”

Volwassen sector

Achterstraat zet uiteen dat de biologische legpluimsector harder groeit dan de reguliere sector. De consumptie groeit even hard als de productie. „Op lange termijn is de biologische legsector stabiel, gezond en heeft het potentie. De biologische legpluimveesector is uitgegroeid tot een volwassen sector. De borging van kwaliteit is cruciaal voor een goede opbrengstprijs. We moeten onderscheidend blijven. Technisch goed draaien is een must voor het voortbestaan van pluimveebedrijven.”

Veel potentie

Achterstraat ziet ondanks de wijziging in wetgeving een positieve toekomst voor de biologische legsector in Nederland. „Een bio-ei heeft sterke kaarten en heeft een brede acceptatie in de maatschappij. Positief is dat de 12 tot 15 procent van de tafeleieren biologisch geconsumeerd wordt. De doelstelling in de Green Deal is vastgesteld op 25 procent, Daarin zit dus veel potentie.” Potentie zit ook in het aandeel biologische eieren in de industrie, vindt hij. „Dat aandeel is minimaal. Daar moeten we mee aan de slag.”

Aandachtspunten zijn ook de fluctuatie in de afzet. Met name in de zomerperiode is afwaardering van de bio-eieren een grote financiële domper. „Ook het corona-effect speelt een rol. Er was veel vraag naar bio-eieren, maar we zijn bang dat de komende tijd de bioproductie de consumptie gaat overschrijden.” Hij hamert ook op de efficiëntie in de keten. „Samenwerking en afstemming op het gebied van bijvoorbeeld opzetplanning, transport en assortiment zijn nodig om gezamenlijk positie naar onze klanten te maken.”

 
 

Inloggen op de ledenportal