Boerderij: Kwetters-directeur: ‘Volop kansen voor markt bio-eieren’

30-09-2021

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

”De markt voor biologische eieren op de lange termijn is stabiel, gezond en heeft zeker potentie om te groeien.” Dit zei John Achterstraat, algemeen directeur van eierhandel Kwetters, dinsdagavond tijdens een digitale kennisbijeenkomst van AgruniekRijnvallei.

 

Het webinar van AgruniekRijnvallei stond in het teken van de strengere Europese wetgeving voor biologische (pluimvee)houderij per 1 januari 2022. Achterstraat ging in op de (gevolgen daarvan op de) ontwikkeling van de markt voor biologische eieren. “De biologische eiersector is volwassen geworden”, zo concludeerde hij. “We zijn aan het eind van het begin van deze sector.”

Hogere kostprijs

Toenemende eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van het verbod op het doden van eendagskuikens (Ohne Kükentöten; OKT) en de voersamenstelling (van 95% biologische grondstoffen nu naar 100% vanaf 18 weken leeftijd), zorgen wel voor een hogere kostprijs van de leghennen en daarmee de eieren. Dit hoeft niet nadelig te zijn, het kan zelfs een versterking betekenen van de biosector op de lange(re) termijn. “Over het algemeen blijft een product bij meer en strengere eisen langer waardevol.”

In de laatste tien jaar is de biologische sector in de EU zowel absoluut (in aantallen) als relatief (in percentage van het totaal aantal leghennen) gegroeid. Volgens de KAT-database is het aantal biohennen gegroeid van 5,5 miljoen in 2011 naar 9,7 miljoen in 2021. Het merendeel van die biohennen (bijna twee derde) zit in Duitsland, ruim een kwart in Nederland. Het Duitse aandeel is gegroeid, het Nederlandse aandeel is stabiel. “Duitsland wordt sterker in bio-kippen.”

Afhankelijk van Duitsland

De Nederlandse eiersector is in belangrijke mate afhankelijk van de Duitse markt; zo’n 80% van de Nederlandse consumptie-eieren gaan naar Duitsland. Daar groeit de leghennenstapel en daardoor ook de zelfvoorzieningsgraad voor eieren langzaamaan tot meer dan 75%. Dat heeft gevolgen voor Nederland. Duitsland is voor biologische eieren meer zelfvoorzienend dan voor vrije-uitloopeieren. Daarin schuilt volgens Achterstraat een bedreiging. “Duitsland is voor de vrije-uitloopeieren sterk afhankelijk van Nederland en in de slipstream gaan ook veel biologische eieren mee. Maar op het moment dat de positie van Nederlandse Freiland-eieren zwakker wordt, zoals eerder dit jaar tijdens de langdurige ophokplicht wegens vogelgriep, dan hebben we daar als biosector ook last van. ”We hebben als biologische sector alle belang bij dat het in de vrije-uitloopsector goed blijft lopen.”

Als je één keer een ei moet afwaarderen voor 10 cent, dan heb je héél veel eieren nodig om die marge weer goed te krijgen.

Beperking productiegroei

Ten aanzien van de ontwikkeling van de consumptie van biologische eieren verwacht Achterstraat een toename van het aandeel van bio in de consumptie van 12-15% nu in Nederland en Duitsland, mede onder invloed van de doelstelling van Green Deal van 25%. “Er is politieke steun om biologisch te stimuleren.” Biologisch heeft sterke kaarten – gezondheid, duurzaamheid, (dieren)welzijn, brede acceptatie in de maatschappij – en door de toenemende welvaart en economie kunnen mensen zich de duurdere biologische producten veroorloven.” De strengere wetgeving voor biologisch kan mogelijk leiden tot een beperking van de productiegroei. “Dat is misschien wel de beste bescherming van de markt en de prijs op de lange termijn.”

Het aandeel van bio in de industrie/eierverwerking is nog erg laag. Volgens Achterstraat is er potentie en noodzaak tot groei van het bio-aandeel.

Lees ook: Duitse productie van bio-eieren blijft stijgen

Fluctuatie in afzet

Zorgelijk noemde Achterstraat de stijging van de kostprijs, op dit moment met enkele centen. “Die moet uiteindelijk wel worden betaald door de retail en consument.” Onduidelijk is nog wat de kostprijsstijging gaat betekenen voor de afzet/consumptie. “De cijfers van de eierconsumptie worden nu erg vertroebeld door corona en de ophokplicht. We verwachten dat de hogere kostprijs een remming op de consumptie zal geven, maar dat is lastig in te schatten.”

Een belangrijk aandachtspunt is de fluctuatie in de afzet van bio-eieren. De zomerperiode is altijd een lastige voor eieren, dan is de afzet altijd lager en gaat een deel van de eieren naar de industrie. Deze afwaardering is voor bio-eieren een enorme financiële domper, aldus Achterstraat. “Als je één keer een ei moet afwaarderen voor 10 cent, dan heb je héél veel eieren nodig om die marge weer goed te krijgen.”

De fluctuatie in de afzet van biologische (en van OKT-) eieren is een risicofactor en een kostprijsverhoger, aldus Achterstraat. Hij drong daarom aan op samenwerking en efficiëntie in de keten bij opzetplanning, transport, en op afstemming van het assortiment. “In goed overleg is er veel mogelijk. Uiteindelijk moeten we er gezamenlijk voor zorgen dat er zoveel mogelijk geld van de klant naar ons toekomt.”

Tot slot noemde hij de toenemende vraag in Duitsland naar producten met een Duitse herkomst. “Bij een aantal Duitse retailers speelt dit al en naarmate de Duitse markt meer zelfvoorzienend wordt, zal dit meer aan de orde komen.”

Punten van aandacht zijn volgens hem de borging van kwaliteit, het voorkomen van incidenten en het blijvend versterken van het ‘merk’ bio-ei om onderscheidend te blijven.

 

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal