Pluimveeweb: 'Door opfokken leghaan wordt leghen twee keer zo duur'

01-10-2021
„Door het Duitse verbod op het doden van eendagshaantjes stijgt de vraag naar ohne Kükentöten (OKT)-eieren in Nederland. Door het opfokken van (biologische) leghanen wordt de leghen echter twee keer zo duur. Deze oplossing is bovendien verre van duurzaam." Dat zegt directeur Jan Vroegindeweij van kuikenbroederij en pluimveebedrijf Het Anker.

Volgens hem heeft het wettelijke verbod in Duitsland aanzienlijke gevolgen voor de Nederlandse markt. „In Duitsland gaat het verbod op 1 januari 2022 in. De retail is hierin heel ver en verkoopt nauwelijks nog niet-OKT-eieren. Hierdoor neemt de vraag naar OKT-eieren vanuit Nederland en de opzet van leghaantjes toe. De import van niet-OKT kuikens en hennen is in Duitsland niet verboden.”

Opfokken leghanen

Volgens Vroegindeweij is het opfokken van leghanen een oplossing. „Deze omschakeling kan snel en er is weinig techniek voor nodig. In het begin is er voldoende stalcapaciteit. De hennen kunnen prima gehuisvest worde in vleeskuikenstallen. Bovendien is dit een prima oplossing richting de maatschappij. Toch zijn er veel nadelen”, zet hij uiteen.

Stijging kostprijsmodel

Opfokken van leghanen is niet duurzaam, want het kost veel grondstoffen die wereldwijd schaars zijn. Ook is het een dure oplossing. De kostprijs van de haantjes per kg geslacht gewicht is vanwege het hogere voerverbruik, het lagere slachtrendement en de langere groeiperiode per definitie hoger dan de kostprijs per kg geslacht gewicht van vleeskuikens, ook biologische. „Dit betekent een gigantische stijging wat betreft kostprijsmodel. En je hebt je maken met de concurrentie met langzaam groeiende vleeskuikens. De vierkante meters stal kunnen immers maar één keer gebruikt worden”, aldus Vroegindeweij.

Gevolgen in ovo seksen

De andere oplossing voor het verbod op het doden van eendagshaantjes is het in ovo seksen. Verschillende technieken zijn hiervoor ontwikkeld en nog regelmatig worden de methoden verbeterd. Vroegindeweij: „Het probleem is dat we nog steeds weten niet of deze techniek is toegelaten in de biologische sector. We wachten nog steeds op een helder antwoord vanuit LNV en Brussel.”

Wat ook meespeelt is dat voor in ovo seksen een variatie van 15 tot 35 procent extra broedeieren nodig is om het zelfde aantal henkuikens te kunnen opzetten. „Dit heeft veel technische en logistieke gevolgen. Broederijen hebben niet ineens een kwart meer extra moederdieren opgezet en dat voor een techniek die nog niet uitontwikkeld is. Bovendien is het een erg fragiel proces.”

Het goede nieuws volgens de directeur is dat na in ovo seksen geen verschil zichtbaar is in de prestaties op het gebied van diergewicht, groeisnelheid en gedrag in de legperiode. „Onze ervaring is een paar tiende procent meer uitval in de eerste week, maar we zien verder geen schokkende veranderingen.”

Verdiepen in risico’s

Volgens Vroegindeweij zijn voor het zomerreces in Den Haag twee moties aangenomen. De hele Tweede Kamer stemde in voor het verbod op het doden van haantjes en de minister kreeg de opdracht om dit nader te onderzoeken. „Er ligt actie bij LNV en er komt een stuurgroep vanuit de sector. Als de retail in Nederland op hetzelfde tempo als in Duitsland overstapt naar de OKT-eieren, wordt het lastig. Als we meer tijd krijgen en er goed voor betaald krijgen, is het mogelijk te doen.”

Hij adviseert pluimveehouders zich goed te verdiepen in de risico’s op het gebied van in ovo seksen. „Kijk naar je eigen bedrijfsvoering, naar de afnemerskant en naar de leverancierskant. Wat betekent het financieel en technisch voor je bedrijf? Blijf zelf in de lead in maak keuzes die bij jou en bij je bedrijf passen.”

Tekst: Mascha Scharenborg

 
 

Inloggen op de ledenportal