NieuweOogst: Vee onvoldoende in beeld tijdens crises

08-10-2021

Bij een crisis als een overstroming is vaak weinig bekend over hoe om te gaan met vee en andere dieren. Hier is buiten crisistijd meer aandacht voor nodig, bijvoorbeeld met een Veehouderij Evacuatie Beoordeling en het inrichten van een crisisteam. Dit geeft tijdwinst als het erop aankomt.

Dat kwam aan het licht tijdens een pilot Veehouderij Evacuatie Beoordeling in de Alblasserwaard van VPH Consultancy, LTO en diverse veiligheidsregio's, waarvan vrijdag het eindrapport werd gepresenteerd. Binnen die pilot werd op melkveebedrijven de Veehouderij Evacuatie Beoordeling gehouden.

Tijdens de pilot werd stap voor stap nagegaan hoe een veehouder zich het beste kan voorbereiden op een mogelijke overstroming en zo de negatieve impact op zijn veestapel zo klein mogelijk kan houden.

'Veel veehouders denken niet na over hoe om te gaan met hun dieren bij een crisis. Waar moeten ze heen en via welke weg? Wat doet dit met de gezondheidsstatus? Is er voldoende voer? Dingen die je beter maar kunt weten als het zover is. En je moet zorgen dat de veiligheidsregio op de hoogte is van de situatie ter plekke', vertelt dierenarts Joris Wijnker van VPH consultancy, specialist in veterinair crisismanagement.

Weinig animo voor pilot
De animo voor de pilot was beperkt. 'Voor de veehouders die wel deelnamen was dit een eyeopener. Ze zagen verbeterpunten voor hun bedrijf, waar ze anders achter komen wanneer het te laat is', stelt Wijnker.

Omdat hier nu nog weinig aandacht voor is, pleit Wijnker bij de overheid voor het opzetten van een permanent crisiscentrum voor dieren dat bij een calamiteit kan worden opgeschaald. En de Veehouderij Evacuatie Beoordeling zou bij ieder bedrijf moeten gebeuren.

Natuur- en stalbranden
Wijnker denkt bij een crisis niet alleen aan overstromingen, maar ook aan rampen als natuurbranden. 'In de toekomst willen we ook nadenken over stalbranden. De brandweer weet vaak niet om wat voor vee het gaat en of er iets valt te redden. Wellicht is het goed om ook met de eigen dierenarts te kijken naar hoe de brandveiligheid kan worden verbeterd zodat minder dierenlevens verloren gaan.'

Verder verwacht Wijnker dat de pilot niet alleen is te kopiëren naar andere regio's, maar ook naar andere veehouderijtypen, gezelschapsdieren en wild. 'Daar is bij een calamiteit nu ook nauwelijks aandacht voor. Bij de ramp in Limburg van afgelopen zomer waren er verschillende initiatieven om dieren te redden met onder meer dierenambulances, maar de coördinatie en communicatie met de Veiligheidsregio's en hulpdiensten zou nog zeker beter kunnen.'

 
 

Inloggen op de ledenportal