Pluimveeweb: Moties tegen onteigening boeren krijgen geen Kamermeerderheid

13-10-2021
Twee moties die de regering oproepen om boeren nooit te onteigenen, hebben het niet gehaald. De moties van BBB en de Groep Van Haga kregen geen meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

Een motie van BBB-kopvrouw Caroline van der Plas om ‘te stoppen met de miljardenverslindende plannen om boeren gedwongen te onteigenen of hun vergunning af te pakken en alleen nog geld in te zetten voor uitkoop van boeren die vrijwillig willen stoppen’ kreeg enkel steun van de BBB, de SGP, JA21, de PVV, FVD en de Groep Van Haga.

Een soortgelijke motie van Olaf Ephraim van de Groep Van Haga, die het kabinet vraagt om ‘te verklaren dat onteigening van eigendommen, meer specifiek grond, land en vee, tegen de wil van de rechthebbende boeren onder geen beding zal plaatsvinden’ kreeg nog minder steun; de SGP wilde hier niet voor stemmen.

Toen de moties vorige week werden ingediend, bij de Financiële Beschouwingen, had minister Hoekstra al gezegd dat overgaan tot onteigening het laatste is wat het kabinet wil doen. „Het is iets wat je ten koste van heel veel altijd probeert te voorkomen, maar je kunt het niet altijd uitsluiten“, stelde hij. Daarmee herhaalde Hoekstra wat minister Schouten eerder ook al had gezegd.

'Onwenselijk en onvoorstelbaar'

Een motie van Van der Plas om een inschatting te maken van de maatschappelijke kosten die op het bord van de burger komen als er geen boeren meer zijn in Nederland, haalde het ook niet. Hoekstra had aangegeven dat hij niet wist hoe hij dat uit zou moeten zoeken. „Een samenleving zonder boeren, tuinders en telers vind ik buitengewoon onwenselijk en eerlijk gezegd ook onvoorstelbaar“, had de minister van Financiën gezegd. „Zo’n type scenario is zo verstrekkend, dat ik ook niet weet hoe we aan een berekening daarvan moeten beginnen.“ Een meerderheid van de Kamer was het met hem eens.

 
 

Inloggen op de ledenportal