Pluimveeweb: Pluimveesector vraagt informateurs leidende positie sector niet verder in gevaar te brengen

14-10-2021
De pluimveesector roept de informateurs op om de leidende positie van de Nederlandse pluimveesector niet verder in gevaar te brengen. Aanvullende wetgeving in Nederland en verschillen in handhaving binnen Europa leiden tot verslechtering van de concurrentiepositie. Daarnaast is ruimte voor bedrijfsontwikkeling essentieel. Hierdoor kunnen Nederlandse pluimveebedrijven blijven investeren. Tot slot moet de nieuwe Wet dieren worden aangepast. Anders komt het professioneel houden van pluimvee in Nederland in gevaar.

De pluimveeorganisaties COBK, LTO/NOP, NVP, Anevei en Nepluvi, verenigd in Avined, hebben een brief gestuurd aan informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees met het oog op de formatie van een nieuw kabinet.

„De Nederlandse pluimveesector heeft een leidende positie in de wereld. Echter, onze leidende positie is in gevaar. Dit terwijl onze sector behoort tot de meest innovatieve van de wereld. Wij leveren kwalitatief hoogstaande pluimveeproducten rekening houdende met de belangen van de mens, dier en milieu. Het welzijn van onze dieren kent de hoogste standaard in de wereld. Ook het milieu heeft onze jarenlange aandacht", schrijven de pluimveeorganisaties in de brief.

'Schrap aanvullende eisen'

De Nederlandse pluimveehouderij heeft te maken met aanbod vanuit het buitenland met lagere standaarden. Om dit te voorkomen, is het van belang dat er in de Europese Unie sprake is van harmonisatie van de wetgeving, volgens de pluimveeorganisaties.

De Nederlandse pluimveesector wordt echter geconfronteerd met aanvullende eisen. „Deze eisen resulteren in kostprijsverhogingen voor de boer en ketenpartijen die niet worden betaald. Hierdoor verslechtert de concurrentie- en inkomenspositie van de Nederlandse pluimveesector.” Nederland moet daarom geen aanvullende eisen in de eigen wetgeving opnemen, vinden de pluimveeorganisaties.

'Steuntje in de rug nodig'

„Onze leidende positie is in gevaar. Onze sector heeft een steuntje in de rug nodig, zodat we concurrerend blijven. Anders zijn we binnen afzienbare tijd afhankelijk van het buitenland. Wegvallende productie wordt dan opgevuld met importen van kippenvlees en eieren vanuit het buitenland met lagere standaarden ten aanzien van milieu, dierenwelzijn en arbeidsvoorwaarden", waarschuwen de pluimveeorganisaties.

De brief naar de informateurs is ondertekend door de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK), vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP, Vereniging Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (Anevei), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), verenigd in Avined. Lees hier de complete brief.

 
 

Inloggen op de ledenportal