Pluimveeweb: 'Minimaal 7,8 cent nodig voor bruin ster ei: Handel moet mee in hogere kostprijs'

21-10-2021
Vanwege de fors gestegen voerprijzen zijn de uitbetalingsprijzen voor eieren waaronder 1 ster Beter Leven eieren veel te laag. „Een leghennenhouder moet minstens 7,8 cent ontvangen voor een bruin 1 ster Beter Leven ei", rekent adviseur Nico van Eckeveld voor. „Onder die prijs moet een leghennenhouder zijn bruine ster-eieren niet verkopen. De handel moet mee in de hogere kostprijs voor eieren", zegt Jacco Wisserhof van LTO/NOP.

Voerfabrikanten verwachten dat de voerprijzen de komende maanden op het huidige hoge niveau blijven. Zeker tot de nieuwe oogst in juni volgend jaar voorzien ze geen grote prijsschommelingen. Daarna is het afwachten hoe de oogsten en oogstverwachtingen zijn. Afhankelijk daarvan gaan de voerprijzen omlaag of zelfs nog verder omhoog. Leghennenhouders moeten de komende maanden dus rekenen met de huidige hoge voerprijzen.

Veel leghennenhouders krijgen van hun eierhandelaar nu circa 7,25 cent uitbetaald voor een wit ster-ei en iets meer voor een bruin ster-ei. Dat is te weinig gezien de hogere kostprijs. „Een leghennenhouder moet minstens 7,8 cent ontvangen voor een bruin ster-ei. De benodigde prijs voor witte ster-eieren is iets lager, maar weet ik niet exact. Daar heb ik namelijk onvoldoende data van. Met die 7,8 cent rekenen we alleen nog naar een normvoerwinst toe", zegt bedrijfsadviseur Nico Van Eckeveld van Vallei Accountants Agri uit Woudenberg (UT).

„In eerste instantie is het opvangen van prijsrisico’s de verantwoordelijkheid van de pluimveehouder zelf. De vergoeding voor de risico’s op het pluimveebedrijf is structureel echter te laag. Zeker gezien huidige kostenverhogingen en toenemende maatschappelijke eisen. De keten moet mee in een structureel hoger prijsniveau. Dat is even wennen voor de eierhandel en supermarkten. De afgelopen jaren waren de voerprijzen namelijk relatief laag. Nu de verwachting is dat deze geruime tijd op het huidige hoge niveau blijven, moet de hele keten mee. Dat geldt uiteraard niet alleen voor ster-eieren. De kostprijsstijging voor bijvoorbeeld biologische eieren is nog hoger.”

‘Eierhandel biedt te lage prijzen’

Leghennenhouders geven aan dat niet alle eierhandelaren hierin meegaan en momenteel te lage prijzen voor ster-eieren bieden. Van Eckeveld beaamt dit. „De aanbiedingen wisselen van niveau en zijn mede afhankelijk van non-GMO en VLOG. Af en toe is er wel een uitzondering.” Bij een klant van Van Eckeveld werd 7,9 cent geboden per bruin ster-ei. „Mijn klant had een goede langjarige relatie met zijn eierafnemer. Dan speelt de gunfactor mee. Hoewel leghennenhouders deze prijzen wel nodig hebben, wordt dit in de breedte nog niet geboden. Ook lopen er vaak nog bestaande afspraken van lager niveau.” Er zijn echter meer uitzonderingen. Een adviseur geeft aan dan een klant van hem voor zijn nieuwe koppel na lang onderhandelen 8 cent ontvangt per bruin ster-ei.

Jacco Wisserhof, voorzitter legpluimvee van LTO/NOP onderschrijft de visie van Van Eckeveld. „Ik weet zeker dat de voerprijs binnen nu en een half jaar geen 5 euro per 100 kilogram zakt.” Wisserhof adviseert collega-leghennenhouders de kostprijs goed uit te rekenen voordat ze een contract tekenen met hun eierafnemer: „Zet pas hennen op wanneer je eierafnemer je een prijs biedt voor ster-eieren waarmee je uit de voeten kunt.”

Gangbare scharrelhennen in sterstal

Als de geboden prijzen voor eieren van het Beter Leven keurmerk te laag zijn en de gangbare scharreleierprijs verder oploopt, dan zal onderling concurrentie ontstaan, mits daar staltechnisch de mogelijkheid voor is, volgens Van Eckeveld. De adviseur vernam van een 1 ster Beter Leven Beter leghennenhouder dat deze besloot een koppel gangbare scharrelhennen op te zetten. „Dit hoort ook bij marktwerking. In dat opzicht is het elke koppel (eventueel met je accountant) weer opnieuw de rekensom maken en met deze rekensom de discussie met zakenpartners aangaan.”

„Voor de sector en de keten is het anderzijds in de basis de beste route om aan de strategische keuze voor Beter Leven vast te houden en met de zakenpartners een gezonde discussie aan te gaan over passende prijsvorming. De pluimveehouder heeft immers geïnvesteerd heeft in onder andere wintergarten, wat simpelweg terugverdiend moet worden”, zegt Van Eckeveld. De adviseur kan niet zeggen of het rendabeler is nu een koppel gangbare scharrelhennen op te zetten in een 1 ster Beter Leven stal omdat hij dit niet heeft doorgerekend.

Door de fors gestegen voerkosten zijn de huidige eierprijzen voor leghennenhouders veel te laag. Lees in vakblad Pluimveeweb van oktober wat pluimveehouders kunnen doen om hun risico’s te verlagen. Naast Van Eckeveld en Wisserhof geven meer specialisten hun visie. Het vakblad verschijnt donderdag 21 of vrijdag 22 oktober. Ontvangt u het vakblad Pluimveeweb nog niet? Vraag dan hier een gratis proefnummer aan. Wilt u een abonnement op vakblad Pluimveeweb? Klik dan hier.

 
 

Inloggen op de ledenportal