Pluimveeweb: Ophokplicht voor pluimvee na vogelgriepuitbraak op leghennenbedrijf in Zeewolde

26-10-2021
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt vanaf 26 oktober 2021 om 12:00 uur een ophokplicht in voor alle pluimveebedrijven in Nederland. Schouten neemt deze maatregel naar aanleiding van een vondst van hoog pathogene H5 vogelgriep bij leghennen op een biologisch leghennenbedrijf in Zeewolde (FL). Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het besmette bedrijf in Zeewolde met circa 36.000 dieren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

Met het oog op de uitbraak in Zeewolde, toenemende vondsten van dode wilde vogels in noord Nederland én besmette wilde vogels in Duitsland, stelt minister Schouten een landelijke ophokplicht in voor commercieel gehouden pluimvee. Dit gebeurt om het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen. Dat maakte het ministerie van LNV dinsdag 26 oktober bekend.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels. Het ministerie van LNV zal het insleeprisico laten beoordelen door de deskundigengroep dierziekten.

Vijftien pluimveebedrijven in 10 kilometerzone

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Zeewolde liggen zes andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen nog negen andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Zeewolde. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

'Maak melding van dode wilde vogels'

Het is belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. Meer informatie over waar dit het beste kan is te vinden op de website van de NVWA. Voor houders van vogels geldt een meldplicht. Zij moeten melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreidingen kleiner.

Lees hier de Kamerbrief Uitbraak met hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf in Zeewolde en hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde 2021

Bekijk hier de kaart van de 3 kilomterzone in Zeewolde en hier de kaart van de 10 kilomterzone in Zeewolde.

 
 

Inloggen op de ledenportal