Boerderij: Landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep

26-10-2021

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw stelt een landelijke ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden.

 

In Zeewolde (Fl.) is hoogpathogene vogelgriep (H5) vastgesteld bij een bedrijf met biologische leghennen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Dit heeft het ministerie van LNV dinsdag bekend gemaakt. Maandagavond was er een verdenking van vogelgriep. Het betreft een bedrijf met twee stallen, de ene met ongeveer 24.000 dieren, de andere met ongeveer 12.000 dieren. In één stal vertoonden de hennen verschijnselen van vogelgriep. Monsters zijn getest en zijn positief bevonden op HPAI serotype H5.

Landelijke ophokplicht

Naar aanleiding van deze besmetting en wegens toenemende vondsten van dode wilde vogels in Noord-Nederland én van besmette wilde volgens in Duitsland, heeft demissionair landbouwminister Schouten per 26 oktober 12.00 uur een landelijke ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee. Zo wil zij het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland verkleinen.

Hobbybedrijven

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Het ministerie van LNV zal het insleeprisico laten beoordelen door de deskundigengroep dierziekten.

Vervoersverbod Zeewolde

Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het besmette bedrijf in Zeewolde door de NVWA geruimd. Ook heeft minister Schouten per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Zeewolde. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

In een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In het gebied van 3 kilometer rond het bedrijf liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rondom het bedrijf liggen nog 9 andere pluimveebedrijven.

Meer informatie staat op de website van LNV.

 
 

Inloggen op de ledenportal