Pluimveeweb: 9.500 biologische leghennen geruimd op bedrijf in Barneveld vanwege vogelgriep

27-10-2021
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag circa 9.500 leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Barneveld (GD) geruimd. Het bedrijf wordt als risicovol gezien omdat een bezoeker eerder deze week het getroffen bedrijf in Zeewolde heeft bezocht en daarna in de stal bij het Barneveldse leghennenbedrijf is geweest.

Het biologische bedrijf is als verdacht bestempeld omdat het niet volledig uit te sluiten is dat de persoon met het bezoek het vogelgriepvirus heeft overgebracht naar Barneveld, bijvoorbeeld via insleep van strooisel of uitwerpselen. Het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten om de leghennen op het biologische bedrijf in Barneveld te ruimen.

Hoewel de kans op een besmetting bij dit bedrijf klein is, zijn de consequenties van een eventuele uitbraak op deze locatie zeer groot. In de 10 km zone rondom het bedrijf liggen 277 pluimveebedrijven. Bovendien leert het verleden dat bedrijven al besmettelijk kunnen zijn voordat dit uit testen naar voren komt, zo schrijft het ministerie. De dieren zijn in die periode dan al infectieus en zouden andere bedrijven kunnen besmetten.

Door het bedrijf te ruimen wordt dit voorkomen. Dergelijke preventieve ruimingen komen vaker voor, bijvoorbeeld bij sommige bedrijven die in de 1 km zone van een besmet bedrijf liggen.

Ophokplicht

Naar aanleiding van een besmetting bij een leghennenbedrijf in Zeewolde is sinds dinsdag 26 oktober 12.00 uur voor heel Nederland een ophokplicht van kracht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Het ministerie heeft de maatregel ingevoerd om het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels, voor zover het hoenderachtigen/kippen, watervogels, en loopvogels betreft, zijn verplicht die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

'Maak melding van dode wilde vogels'

Het is belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. Meer informatie over waar dit het beste kan is te vinden op de website van de NVWA. Voor houders van vogels geldt een meldplicht. Zij moeten melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreidingen kleiner.

 
 

Inloggen op de ledenportal