Pluimveeweb: BoerenNL zet eensgezind in op twee speerpunten

28-10-2021
Het nieuw opgerichte netwerk BoerenNL wil een vinger aan de pols houden van de overheid, gevestigde boerenbelangenorganisaties en bekende actiegroepen. De initiatiefnemers doen dat door zich te richten op twee speerpunten: geen gedwongen opkoop of onteigening van boerenbedrijven en beleid op basis van metingen in plaats van berekeningen en modellen.

Tijdens de oprichtingsvergadering in Nijkerk (GD) dinsdagavond ontmoette een bont gezelschap aan boeren elkaar. Melkveehouder René Staal uit Berkhout (NH) was een van de aanwezigen. „Akkerbouwers, melkveehouders, pluimveehouders en varkenshouders, iedereen was er”, vertelt hij. „Wat er dan gebeurt is dat er discussie ontstaat, want binnen de sector is er veel verdeeldheid. De overheid profiteert daarvan door ons tegen elkaar uit te spelen. We willen één geluid laten horen, over punten waar we het met elkaar over eens zijn.”

Wakker

Tijdens de vergadering kwamen daar geen gedwongen opkoop of onteigening van boerenbedrijven en beleid op basis van metingen in plaats van berekeningen en modellen uitrollen. Over onteigenen en gedwongen opkopen zegt Staal: „Er spelen momenteel zaken die wel die kant opgaan. Kijk naar wat er gebeurd in de Krimpenerwaard (boeren moeten daar extensiveren of wijken voor nieuwe natuur, red) bijvoorbeeld. Van dat soort zaken kan ik nachtenlang wakker liggen. Het gaat om beleid wat er flink inhakt. We maken ons zorgen over jonge boeren, door de sombere vooruitzichten en moeite die het kost om een bedrijf over te nemen, merken we dat de zin om te boeren bij deze groep verdwijnt.”

Met beleid maken op basis van metingen doelt BoerenNL op het stikstofbeleid en ook het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn van de overheid. ,,Nitraat is nu een hot topic, maar wij zijn ervan overtuigd dat het wel meevalt met de nitraatgehaltes in het oppervlaktewater. Als er echt gemeten zou worden, dan komen daar andere cijfers uit dan nu bekend zijn. Alleen de politiek wil ons anders doen geloven.”

Gevoel

De zorgen worden gedeeld door een grotere groep boeren, die elkaar vinden via groepsapps en een vuist kunnen maken als het echt nodig is. Dan kan er bijvoorbeeld snel een protest worden georganiseerd. ,,Dat gevoel van oktober 2019, toen we als één sector naar Den Haag gingen om te protesteren, moet weer terugkomen. Ik zie een nieuw landbouwcollectief niet snel terugkomen, maar het zou wel beter zijn als we ons eensgezinder uitspreken tegen bepaalde zaken.”

Het is niet zo dat BoerenNL-boeren massaal de gevestigde boerenpartijen de rug toekeren. Het netwerk wil zo laagdrempelig mogelijk blijven. Staal: ,,Maar er zijn af en toe wel personen die voor de boeren verkeerde beslissingen nemen. Dan kunnen wij sneller ingrijpen, eerder een statement maken.”

Tijd

BoerenNL heeft op dit moment nog geen officiële status, het gaat puur om een netwerk van boeren die elkaar hebben gevonden via verschillende appgroepen. Voor de toekomst wordt er niks uitgesloten. Staal: „Alleen doen we het wel allemaal naast onze werkzaamheden op het boerenbedrijf en is het ook niet zo dat we een hele grote sponsor hebben. Wat kost het bijvoorbeeld om een website te bouwen? Ik zou het niet weten. We zijn dinsdagavond voor het eerst bij elkaar gekomen, geef ons even de tijd. Ook om onze visie wat betreft de twee speerpunten verder uit te werken.”

 
 

Inloggen op de ledenportal