Pluimveeweb: Nieuwe wet verbetert onderhandelingspositie boeren en tuinders

01-11-2021
Met de invoering van de wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP) in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen wil het Ministerie van LNV de onderhandelingspositie van boeren en tuinders versterken. Deze wet beschermt boeren en tuinders tegen eenzijdige kortingen op de prijs van de geleverde producten en vergroot de bevoegdheden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om handhavend op te treden tegen oneerlijke handelspraktijken. Voor het behandelen van geschillen tussen individuele boeren en tuinders en de afnemer heeft minister Schouten, per 1 januari 2022, een Geschillencommissie in het leven geroepen. 

De wet OHP is een voortvloeisel uit het regeerakkoord waarin de politieke partijen afspraken maakten over het versterken van de positie van de boer in de keten. Naast de primaire producenten van voedsel is de wet ook van toepassing voor vleesverwerkers, zuivelfabrieken en groothandelaren die leveren aan de detailhandel. Handelspraktijken die vanaf 1 november verboden zijn, zijn: het op korte termijn annuleren van bederfelijke producten, het te laat uitbetalen van leveranciers en het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden door de afnemer.

Geschillen

Oneerlijke handelspraktijken kunnen zowel bij de ACM als bij de nieuw in het leven geroepen Geschillencommissie worden voorgelegd. De ACM zal bij een melding controleren of een afnemer de wet OHP overtreedt en zo nodig handhavend optreden. Terwijl de Geschillencommissie uitspraak doet over individuele klachten van boeren en tuinders met daarnaan gekoppeld de mogelijkheid voor het toekennen van schade uitkeringen. De Geschillencommissie moet het voor boeren en tuinders makkelijker maken om oneerlijke handelspraktijken aan te kaarten en op te lossen.

 
 

Inloggen op de ledenportal