Pluimveeweb: Vogelgriep vermoedelijk via luchtinlaat in vleeskuikenstal

01-11-2021
De besmetting met vogelgriep op het vleeskuikenbedrijf in Grootschermer (Noord-Holland) is vermoedelijk via de luchtinlaat in een van de drie stallen terecht gekomen. Dat zegt de getroffen pluimveehouder, Karel Kostelijk.

Bij Kostelijk Kagro zijn zaterdag alle 107.000 vleeskuikens geruimd. De Nederlandse Voedsel- en Waren Authoriteit (NVWA) bevestigt dat inderdaad gaat om hoogpathogene vogelgriep. De variant is H5N1; hetzelfde type als bij het eerste besmette bedrijf in Zeewolde.

Bij Kostelijk zaten de dieren in drie stallen; slechts één daarvan was besmet geraakt, vertelt de pluimveehouder. Hij vermoedt dat de vogelgriep binnen is gekomen via besmette ganzenpoep die de luchtinlaat in is gezogen. Die loopt over de hele lengte van de stal. „En het stikt hier van de ganzen.” Juist langs de buitenmuur van de stal zag hij relatief meer uitval onder de 4,5 weken oude kuikens.

„Maandag was alles nog normaal, maar dinsdag zag ik ineens dubbel zo veel uitval”, geeft hij aan. De 64-jarige ondernemer heeft daarop direct de dierenarts gebeld, en daarna is het balletje gaan rollen. Kostelijk: „Ik ben bij mijn weten de tweede vleeskuikenhouder in Nederland, waar ooit vogelgriep is vastgesteld.”

Secuur

De Noord-Hollandse pluimveehouder is altijd zeer secuur op de bedrijfshygiëne, en wisselt bij elke stal van kleding en schoeisel. „Daardoor heb ik het niet doorgelopen naar de andere stallen.”

Dat de besmetting tot één stal beperkt is gebleven, is voor Kostelijk ook een teken dat het dus niet te wijten is geweest aan gebrekkige bedrijfshygiëne. En maakt het des te aannemelijker dat de besmetting van buitenaf naar binnen is gewaaid. Zoals bekend is er maar een minuscule hoeveelheid besmette poep nodig om vogelgriep te verspreiden.

Mest naar Moerdijk

Zaterdag zijn alle stallen geruimd en ontsmet. De mest uit de besmette stal moet daar verplicht veertien dagen in blijven liggen; pas dan mag de mest worden afgevoerd naar de pluimveemestverbrandingscentrale in Moerdijk. Voor Kostelijk Kagro betekent het verder zeven weken verplichte leegstand.

Op een paar 100 meter afstand bevindt zich het bedrijf van een buurman die eveneens vleeskuikens houdt, een kleine 19.000 stuks. Dat bedrijf is niet besmet; wel uit voorzorg geblokkeerd.

Otterlo

Gisteren is in Otterlo een bedrijf met 4.100 vleeskuikens preventief geruimd. Dit naar aanleiding van het traceringsonderzoek van de NVWA. Daaruit blijkt dat er risicovol contact is geweest met het besmette bedrijf van Kostelijk. Omdat niet volledig is uit te sluiten dat het vogelgriepvirus is overgebracht naar Otterlo, en het in een zeer pluimveedichtgebied ligt, is besloten om de vleeskuikens op het bedrijf te ruimen, medlt het ministerie van Landbouw.

 
 

Inloggen op de ledenportal