Pluimveeweb: Vogelgriepvirus voor het eerst heel jaar aanwezig in Europa

02-11-2021
Dit jaar was het vogelgriepvirus voor het eerst het hele jaar aanwezig in Europa. Tot half mei werd het virus regelmatig vastgesteld, vooral bij wilde vogels. Vervolgens dook het virus minder vaak op, maar is het nooit helemaal verdwenen. Vooral rond de Oostzee en in Finland werd het sporadisch gedetecteerd in wilde vogels. Dat zegt Thijs Kuiken. Hij is hoogleraar vergelijkende pathologie aan de Erasmus Universiteit en een expert op het gebied van het ontstaan van vogelgriep.

De meeste trekvogels moeten nog in ons land aankomen om te overwinteren. En met die trek nemen de besmettingen waarschijnlijk weer toe, verwacht Kuiken.

De eerste aanwijzingen daarvoor zijn er al. Twee weken geleden werden op een eiland aan de kust van Sleeswijk-Holstein, in het noorden van Duitsland, al dode smienten gevonden. Smienten kunnen het virus op lange afstand meedragen. De vogels broeden in het oosten van het Oerolgebergte en overwinteren in Nederland. Vorige week maandag kwamen berichten van vogelaars bij het Groningse Lauwersmeer, die zagen een toename in sterfte bij brandganzen en knobbelzwanen. „We kunnen verwachten dat er meer vogels aangetast gaan worden. Ook mensen met een pluimveehouderij moeten oppassen”, zegt Kuiken tegen RTL Nieuws.

Het vogelgriepvirus blijft dus in Europa aanwezig. Aankomende winter zullen opnieuw veel vogels sterven aan het virus. Maar er is nog iets zorgwekkends aan de hand. Het hoog pathoge vogelgriepvirus is aan het veranderen. Steeds meer vogelsoorten worden besmet, geeft Kuiken aan.

‘Pluimveestapel moet drastisch omlaag’

Als de vogelgriep in Limburg, Barneveld of in andere concentratiegebieden in Nederland opduikt, dan is een verdere verspreiding heel moeilijk te voorkomen, waarschuwt Kuiken. „In 2003 was dat het geval: toen 30 miljoen dieren doodgingen of werden geruimd." Toch kijkt hij vol vertrouwen naar de situatie in Nederland. „Het verhoogde risico compenseren we voor een deel doordat we er bovenop zitten en meteen maatregelen nemen."

„Maar als je echt de ellende van 2003 wil voorkomen, en de gevaren voor mens en dier wil terugdringen, moet je eigenlijk naar een ander systeem toe. Volgens mij moet de pluimveestapel drastisch omlaag”, zegt Kuiken tegen RTL Nieuws zonder hier dieper op in te gaan waarom. Lees hier het complete interview met hem van RTL Nieuws.

‘Vaccineer tegen vogelgriep’

De pluimveesector heeft andere oplossingen tegen vogelgriep. Zij zetten in op vaccineren tegen vogelgriep, mits er geen handelsbelemmieringen zijn.

Frankrijk begint dit najaar met vaccineren tegen vogelgriep bij een groep zogeheten Palmi eenden. Bij deze uitloop eenden waren de afgelopen jaren veel uitbraken van hoog pathogene vogelgriep (HPAI). Ze gaan een groep van deze Palmi eenden in Zuidwest-Frankrijk vaccineren. Een team van pluimveedierenartsen en andere deskundigen volgt hoe deze vaccinatie aanslaat. Wanneer de vaccinatie goed aanslaat, wil het Franse ministerie van Landbouw deze vaccinatiestrategie ook toepassen in andere regio’s.

Een deskundige uit de Nederlandse pluimveesector verwacht dat er in Nederland ook voor het einde van het jaar een test plaatsvindt met een vogelgriepvaccin.

 
 

Inloggen op de ledenportal