Boerderij: Pluimveebedrijf in Otterlo preventief geruimd

01-11-2021

De NVWA heeft zondag 31 oktober in Otterlo een vleeskuikenbedrijf met 4.100 kippen preventief geruimd.

Het bedrijf was naar voren gekomen in traceringsonderzoek naar aanleiding van de besmetting in Grootschermer. Daar zijn zaterdag 107.000 kippen geruimd wegens een vogelgriepbesmetting.

Volgens het ministerie van LNV had er een risicovol contact plaatsgevonden en kon niet volledig worden uitgesloten dat het vogelgriepvirus was overgebracht naar het bedrijf in Otterlo. Bovendien ligt Otterlo in een gebied met veel pluimveehouderijen. Het ministerie noemde de kans op een besmetting bij het bedrijf klein, maar de consequenties van een eventuele uitbraak op deze locatie zeer groot. In de 10km-zone rondom het bedrijf liggen namelijk 144 pluimveebedrijven.

Vierde ontruiming

De locatie is de vierde die recent geruimd wordt. Naast de pluimveehouderijen in Otterlo en Grootschermer zijn bedrijven in Barneveld en Zeewolde getroffen. In Zeewolde werd dinsdag 26 oktober hoogpathogene vogelgriep geconstateerd op een biologische legpluimveehouderij, waardoor 36.000 kippen moesten worden geruimd. Een dag later trof ook 9.500 biologische leghennen op een zorgboerderij in Barneveld dat lot. Dat bedrijf was naar voren gekomen in contactonderzoek en ook hier speelde de locatie in gebied met een hoge pluimveedichtheid een rol bij het besluit tot ruiming over te gaan. Het contact betrof een dierenarts die eerst bij het bedrijf in Zeewolde was geweest en daarna in Barneveld. Monstername van de kippen in Barneveld gaf later een negatieve uitslag.

Toename risico

De deskundigengroep dierziekten verwacht dat het risico op hoogpathogene vogelgriep in wilde vogels de komende weken tot maanden nog aanzienlijk kan toenemen. Dat stelde de deskundigengroep afgelopen dinsdag 26 oktober in een advies aan minister Schouten van LNV naar aanleiding van de besmetting met HPAI in Zeewolde. De deskundigen noemen het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf wordt besmet met HPAI groot. Daar kregen ze dus nog dezelfde week gelijk in. Afgelopen augustus werd het risico nog als ‘matig’ geclassificeerd, net als in juni dit jaar.

De deskundigengroep stelt dat het op dit moment niet mogelijk is een gedifferentieerde risicobeoordeling te maken voor verschillende regio’s in Nederland. Dat kan pas als er meer data bekend zijn over het vóórkomen van HPAI onder wilde vogels in Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal