Pluimveeweb: FAVV waarschuwt voor erg zwaar vogelgriepseizoen in Belgiƫ

02-11-2021
Met de eerste besmettingen met hoog pathogene vogelgriep in Duitsland en op pluimveebedrijven in Nederland waarschuwt het FAVV voor een erg zwaar vogelgriepseizoen in België. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in België is een vergelijkbare instelling dan de NVWA in Nederland.

De afgelopen zes weken zijn er niet alleen in alle richtingen in Europa besmettingen bij wilde vogels en/of gehouden pluimvee/siervogels vastgesteld, eveneens het aantal besmettingen is in stijgende lijn aan het gaan. Daar bovenop zijn ook de trekroutes, die België aandoen, besmet. Dit blijkt uit vaststellingen rond de ganse Baltische Zee en in Duitsland en Nederland. Deze nieuwe lading virussen door de vogeltrek komt bovenop de circulatie die tijdens de zomer gebleven is in de lokale vogelpopulaties. De kans dat België de komende maanden gevrijwaard blijft is zodoende uitermate klein, waarschuwt het FAVV.

Eerste gevallen van hoogpathogene vogelgriep bij pluimvee

Nederland en Duitsland hebben midden vorige week de eerste besmettingen met hoogpathogene vogelgriep H5 van het najaar gemeld bij pluimvee.

In Duitsland gaat het om een bedrijf met mestganzen met vrije uitloop in Schleswig-Holstein, ten noorden van Hamburg, aan de monding van de Elbe. Het besmette bedrijf is gelegen in een ruimer gebied waar in de voorbije weken ook al besmette wilde vogels waren gevonden. Er was daarom in dit gebied reeds een verbod op buitenuitloop van kracht sinds half oktober. Mogelijk zijn de ganzen al voor dit verbod besmet geraakt.

In Nederland gaat het om een biologisch leghennenbedrijf in Zeewolde, Flevoland. Ook hier heeft buitenuitloop dus mogelijk de introductie van het virus vergemakkelijkt. Later zijn daar nog meer uitbraken bij gekomen.

Zowel in Nederland als Duitsland gaat het om het H5N1-virus. Dit is het virus dat sinds de zomer het meest is aangetroffen in zowel wilde vogels als pluimvee. Deze virussen zijn in elk geval qua H-type vrijwel identiek aan de virussen van het voorgaande seizoen, maar zijn nu meestal gecombineerd met een N1, die tijdens de vorige episode maar sporadisch werd opgemerkt.

Situatie wordt op de voet gevolgd

Het FAVV volgt de situatie van nabij op en zal van zodra de situatie dit vereist aan minister Clarinval adviseren om - zoals vorig jaar – een periode van verhoogd risico af te kondigen. Er zijn op dit ogenblik nog geen indicaties van verhoogde circulatie in onze wilde vogelpopulaties, maar dit betekent niet dat er geen virus aanwezig is. Ook bij ons is vogelgriep immers op een laag pitje blijven circuleren tijdens de zomermaanden. De gewesten werden enkele weken geleden geïnformeerd over de situatie en hebben in elk geval het afgelopen jaar het toezicht op verdachte sterfte bij wilde vogels voortdurend hoog gehouden.

De huidige verplichtingen zijn zoals steeds terug te vinden op de website van het FAVV:https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Bioveiligheid belangrijk

Aan de hele pluimveekolom wordt gevraagd om voorzichtig te zijn bij alle activiteiten in en rond de stallen en in het bijzonder aandacht te schenken aan het uitladen en verplaatsen van dieren, alsook aan de bioveiligheid van het strooisel dat in de stal gebruikt wordt. Stalbezoek door derden moet zoveel als mogelijk beperkt worden en moet steeds gepaard gaan met een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.

Uiteraard is ook bij het vervoer van dieren en eieren een verhoogde aandacht voor de reinheid van het gebruikte materiaal (kratten, trolleys, vervoermiddelen, …) absoluut noodzakelijk waarvoor de nodige inspanningen vereist zijn.

 
 

Inloggen op de ledenportal