Pluimveeweb: DGF-heffing omlaag in 2022

03-11-2021
Pluimveehouders hoeven volgend jaar minder heffing te betalen voor het Diergezondheidsfonds (DGF) voor pluimvee.

De pluimveesector bouwde de afgelopen jaren een saldo-overschot op in het DGF van ongeveer 16,5 miljoen euro. 0,4 miljoen euro van dit overschot is toe te wijzen aan hogere inkomsten dan beoogd uit heffingen voor de broederijen in de vleeskuiken- en legsector. De overige 16,1 miljoen euor is niet toe te wijzen aan een specifieke categorie binnen de pluimveesector.

In overleg met Avined is besloten om de crisisreserve vanuit dit overschot aan te vullen. Het resterende overschot wordt verlaagd door een korting te geven op de tarieven. In 2022 wordt 4,6 miljoen euro minder heffing opgelegd dan de begrote uitgaven. Deze korting wordt volgens de vaste verdeelsleutel over de verschillende pluimvee-categorieën verdeeld, waarbij bovengenoemde broederijen extra gecompenseerd worden. De tarieven voor deze categorieën worden in 2022 op nihil gesteld. Dat heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs besloten is sinds afgelopen maandag 1 november te lezen op de website van de Staatscourant van de overheid.

 
 

Inloggen op de ledenportal