Pluimveeweb: Avined wil aanpassing beleid kipcaravans en andere kleinschalige pluimveehouderijen

03-11-2021
Avined wil met het ministerie van LNV in gesprek over aanpassing van het beleid omtrent kleinschalige pluimveehouderijen, zoals kipcaravans. Registratie is nu verplicht vanaf 250 stuks pluimvee, maar Avined wil deze tussencategorie beter definiëren om risico’s op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid en ziektepreventie beter af te dekken.

Avined heeft inmiddels een uitgewerkt document klaarliggen, maar wacht nog op de uitwerking van de Europese Diergezondheidsverordening. Brussel werkt hier momenteel aan, maar wanneer deze definitief klaarligt, is onbekend. „Als Brussel niet snel met duidelijkheid komt, willen we graag op korte termijn om tafel met Den Haag”, aldus Erik de Jonge, beleidsadviseur pluimveegezondheid bij Avined.

Tussencategorie

Volgens De Jonge is het doel om meer duidelijkheid te scheppen over wet- en regelgeving voor pluimveehouders. „Het gaat om ons om een duidelijke scheiding en definiëring van commercieel gehouden pluimvee, hobbymatig gehouden pluimvee en ook een tussencategorie. Voor de tussencategorie is het niet altijd duidelijk wanneer de monitoring- en preventieprogramma’s van de overheid van toepassing zijn en of men moet voldoen aan de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid. We pleiten ervoor dat deze tussencategorie wel aan regelgeving moet voldoen, maar niet met dusdanige kosten wordt opgescheept dat de bedrijven geen bestaansrecht meer hebben.”

Kipcaravans

Avined doelt onder andere op mobiele kippenstallen, de zogenaamde Kip-caravans, die steeds vaker voorkomen in Nederland. In deze kleine ‘stallen’ zitten veelal minder dan 250 kippen, waardoor deze dieren niet in beeld zijn bij de overheid en sector.

 
 

Inloggen op de ledenportal