Pluimveeweb: NVP: Zorg voor een reële OKT-toeslag

03-11-2021
De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) maakt zich grote zorgen over de positie van de leghennenhouder bij de productie van zogeheten Ohne Kükentöten (zonder kuikendoden) (OKT)-eieren. De (financiële) risico’s van OKT-eieren zijn groot, stelt de NVP.

Hoeveel eieren worden gegarandeerd verkocht als OKT ei? Wie dekt de kosten als er onverhoopt minder A-kwaliteit OKT eieren worden geproduceerd, bijvoorbeeld vanwege een salmonella besmetting? vraagt de NVP zich af. „Onderschat deze risico’s niet en zorg dat u in normale omstandigheden een redelijk rendement draait en een buffer opbouwt voor als het een keer tegenzit", waarschuwt de NVP leghennenhouders. „Uitgaande van een afzet van 300 OKT-eieren moet de toeslag minimaal 1,45 cent per ei zijn, bovenop een normale basisprijs. Een tegenvaller eens in de 4 jaar is dan op te vangen", aldus de vakbond.

Naar aanleiding van een ledenbericht van vorige week zaterdag 30 oktober waarin bovenstaande werd genoemd, kreeg de NVP veel vragen van leghennenhouders over de risico’s met betrekking tot OKT leghennen. De NVP geeft antwoord op veelgestelde vragen:

Wordt bij ruiming vanwege hoog pathogene vogelgriep (HPAI) de OKT-leghen volledig vergoed vanuit het Diergezondheidsfonds voor pluimvee (DGF)?
„Nee dat is niet geregeld in het DGF. In de waardetabellen kennen we vooralsnog geen OKT leghen. Dit zou te regelen zijn in combinatie met een aangepaste DGF heffing voor OKT leghennen. Voorwaarde: de pluimveehouder draagt de volledige kosten voor de OKT leghen en ontvangt 100 procent van de OKT toeslag van de retail. Dat is echter niet altijd het geval. Regelmatig liggen lasten en lusten (gedeeltelijk) bij andere partijen. Wanneer deze partijen niet meebetalen aan het DGF, maakt dat een eventuele vergoeding vanuit het DGF-fonds onmogelijk."

Kan ik de meerkosten van een OKT leghen verzekeren, in geval van ruiming bij HPAI?
„Nee, volgens onze informatie wordt op dit moment door geen enkele verzekeraar een polis aangeboden om dergelijke risico’s te verzekeren."

Hoe zit het met risico’s bij een salmonella besmetting in een OKT koppel?
„Europese wetgeving is strenger geworden: na vaststelling van salmonella kan een verificatieonderzoek niet gebruikt worden om het tegendeel te bewijzen. De pluimveehouder heeft de keus om de eieren naar de industrie af te zetten óf het koppel te ruimen. In het eerste geval worden de eieren veelal fors afgewaardeerd en de OKT toeslag vervalt normaliter. Dit risico ligt bij de partij die de meerkosten van de OKT leghen heeft voorgefinancierd. Dit risico lijkt verzekerbaar, maar de premies zijn fors. Bij het ruimen van de hennen kan men de leveringsplicht niet nakomen en is het maar de vraag hoe de afnemer daar mee omgaat. Laat u dus goed voorlichten en maak vooraf duidelijke afspraken."

Inzet NVP

De NVP heeft de risico’s van OKT meermaals geagendeerd. Op 30 november spreekt de NVP hierover binnen het bestuur van Avined. „Voorlopig is er nog geen oplossing via het DGF en die wordt dit vogelgriepseizoen ook niet verwacht. Wees u daarvan bewust en neem geen risico’s die u niet kunt dragen", adviseert de NVP aan leghennenhouders.

„Het is van belang te komen tot een structurele oplossing. De risico’s afdekken via een verzekeraar lijkt onhaalbaar c.q. onbetaalbaar. Vanuit DGF de OKT kosten vergoeden bij ruiming? Ja dat is mogelijk, mits het stelsel daarop is aangepast. De vergoedingen horen terecht te komen bij de partij die risico loopt. Onder voorwaarde dat dezelfde partij via een DGF heffing bijdraagt aan het fonds. Aanpassingen in het DGF stelsel horen robuust te zijn, betaalbaar, uitvoerbaar en niet gevoelig voor fraude."

Ondertussen lopen pluimveehouders (en ketenpartners) dit vogelgriepseizoen al grote risico’s. Wellicht kan de overheid hier een helpende hand toesteken, vraagt de vakbond voor pluimveehouders zich af. De NVP wil dit verkennen, aangezien de overheid voorstander is van het houden van hennen zonder het doden van eendagshaantjes.

 
 

Inloggen op de ledenportal