Boerderij: Vogelgriep bij vleeseenden in Zeewolde

04-11-2021

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

Bij vleeseenden in Zeewolde (Flev.) is vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van het virus.

 

Om verspreiding van het virus te voorkomen, gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bedrijf ruimen. Het gaat om ongeveer 10.000 dieren. Dit maakte het ministerie van LNV donderdagmorgen bekend.

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf stond al leeg en wordt bezocht door de NVWA. In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen vier pluimveebedrijven. Deze worden geblokkeerd. Twee van die bedrijven stonden al leeg, de twee andere worden bemonsterd op vogelgriep. In een straal van 10 kilometer rondom het besmette vleeseendenbedrijf liggen 14 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod 10-kilometergebied

Voor de pluimveebedrijven in het 10-kilometergebied is per direct een vervoersverbod afgekondigd. Dit vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt een jachtverbod in dit gebied.

Risicobeoordeling door deskundigengroep

Demissionair minister Carola Schouten vraagt naar aanleiding van de recente besmettingen de deskundigengroep dierziekten om een nieuwe risicobeoordeling. Dit wordt begin volgende week verwacht. De deskundigen beoordeelden het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven begin vorige week in als hoog.

De besmetting bij vleeseenden in Zeewolde volgt op eerdere vogelgriepbesmettingen in Zeewolde (26 oktober bij bio-leghennen), Grootschermer (30 oktober bij vleeskuikens), Assendelft (1 november, kleinschalige houderij met legkippen en loopeenden) en in Parrega (3 november, hobby (water)vogels). Ook zijn twee pluimveebedrijven in Barneveld en Otterlo preventief geruimd vanwege risicovolle contacten met besmette bedrijven.

Landelijke ophokplicht

De landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden vogels en de afschermplicht voor niet-commercieel gehouden risicovogels zijn nog van kracht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Sinds woensdag 3 november geldt (net als tot begin juli van dit jaar) een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

 
 

Inloggen op de ledenportal