Pluimveeweb: Vogelgriep op leghennenbedrijf in Groningse Lutjegast vastgesteld

08-11-2021
Op een leghennenbedrijf in het Groningse Lutjegast is H5 vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om de hoog pathogene variant van vogelgriep. Alle circa 48.000 leghennen op het bedrijf worden geruimd door de NVWA.

In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen een straal van 10 kilometer liggen er 19 andere pluimveebedrijven. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Lutjegast. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Nieuwe risicobeoordeling Deskundigengroep dierziekten

Naar aanleiding van de besmettingen van afgelopen week heeft minister Schouten de deskundigengroep dierziekten gevraagd een nieuwe risicobeoordeling en -duiding te maken van de huidige situatie. De deskundigen beoordeelden het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven eerder in als hoog. De nieuwe risicobeoordeling volgt begin deze week.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lutjegast 2021 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Lutjegast van 7 november 2021 en hier de kaart van het 10 kilometergebied Lutjegast van 7 november 2021.

 
 

Inloggen op de ledenportal