Pluimveeweb: Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf in Friese Tzum

14-11-2021
In het Friese plaatsje Tzum (tussen Franeker en Wommels) is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met circa 122.500 vleeskuikens. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om een hoog pathogene variant. Alle vleeskuikens op het bedrijf worden geruimd.

Er is per direct een vervoersverbod afgekondigd voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf. In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt onderzocht op vogelgriep. Binnen de 10-kilometerzone liggen 14 andere pluimveebedrijven.

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle transport van vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor het transporteren van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Landelijke maatregelen

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels).

Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten en loopvogels, geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Meldplicht aangescherpt

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Tzum wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht.

Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2021 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Tzum en hier de kaart van het 10 kilometergebied in Tzum. Bekijk hier de kaart met de huidige uitbraken van vogelgriep in Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal