Boerderij: Strengere maatregelen in Belgiƫ na vogelgriep wilde vogels

13-11-2021

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In België worden vanaf 15 november de maatregelen voor professionele pluimveebedrijven en hobbyhouders strenger nadat vogelgriep (H5N1) is vastgesteld bij een gans in de provincie Antwerpen.

Hiertoe heeft landbouwminister David Clarinval besloten op aanraden van het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAVV wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus circuleert bij wilde vogels en dat in België het nieuwe vogelgriepseizoen op gang is gekomen.

De minister heeft een periode van verhoogd risico afgekondigd die maandag 15 november ingaat. In het gehele land gelden vanaf die datum de volgende maatregelen:

  • afschermplicht voor het pluimvee van commerciële bedrijven en van particuliere houders;
  • verplichting om alle pluimvee en andere vogels afgeschermd te voederen en te drenken; er mag geen onbehandeld oppervlaktewater of regenwater worden gebruikt om dieren te drenken;
  • uitladen van slachtpluimvee mag uitsluitend gebeuren volgens de voorschriften van het FAVV.

Met het afschermen van pluimvee mag al direct worden gestart. Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, etc.) hoeven (voorlopig) niet afgeschermd te worden.

Er wordt op gewezen dat het is cruciaal is om bij alle activiteiten in en rond de stallen een strikte bioveiligheid toe te passen. En er wordt geadviseerd om materialen en grondstoffen die buiten worden opgeslagen, zoals strooisel en kratten, steeds afgedekt te houden zodat deze niet door uitwerpselen van wilde vogels verontreinigd kunnen worden.

Verzoek tot ophokplicht

De Landsbond Pluimvee had eerder deze week in een schrijven aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid en aan het kabinet van de federaal minister van landbouw verzocht een ophokplicht in te stellen. “Gezien de steeds dreigendere situatie in de ons omringende landen en de potentiële implicaties op de ganse Belgische pluimveesector.”

De Landsbond wees daarbij ook op de ingestelde ophokplicht in Nederland en Frankrijk.

 
 

Inloggen op de ledenportal