NieuweOogst: Dierenbescherming: vaccin nodig voor vrije-uitloopei

13-11-2021

Om de vrije uitloop voor leghennen te behouden, is vaccineren tegen vogelgriep de ultieme oplossing. Dat stelt de Dierenbescherming. Afgelopen seizoen kampten bedrijven die vrije-uitloopeieren produceren met een ophokplicht van wel 34 weken.

Deze pluimveehouders hadden achttien weken lang te maken met het afwaarderen naar scharreleieren en misten ze enkele centen opbrengst per ei. De vogelgriep is inmiddels al weer terug en voor opnieuw een lange ophokperiode is te vrezen. Het afwaarderen van de vrije-uitloopeieren komt voort uit Europese regelgeving. De termijn voordat tot afwaarderen wordt overgegaan is dan wel opgerekt van 12 naar 16 weken, maar dat lijkt niet genoeg.

Binnen de Europese Unie wordt al overlegd over de aanpassing van de regels. Iedere winter een verplichte ophokplicht vanaf bijvoorbeeld 1 oktober om uitbraken bij pluimvee te voorkomen zou mogelijk een oplossing zijn. De Dierenbescherming vindt zo'n structurele ophokplicht echter geen goede oplossing, omdat dit onvoldoende meerwaarde biedt in het voorkomen van besmettingen.

Vrije uitloop biedt welzijnsvoordelen, weet de dierenwelzijnsorganisatie. Ook het gelijkschakelen met de regels voor biologische hennen, waar vogelgriep als calamiteit geldt en ophokken daardoor mag, vindt ze niet de beste keuze.

Lange ophokplicht bedreiging concept
Wel ziet de dierenwelzijnsorganisatie dat het een probleem is als de ophokplicht lang duurt en de vrije-uitloopbedrijven te maken krijgen met afwaarderen, zoals afgelopen seizoen werd. Dat bedreigt het voortbestaan van deze bedrijven en het concept van de vrije uitloop.

Vaccineren van het pluimvee tegen de vogelgriep is voor de Dierenbescherming de beste oplossing. Ondertussen wordt gewerkt aan betere vaccins. Met goede vaccins moet het mogelijk zijn handelsbelemmeringen weg te nemen.

Beschutting bieden
Verder zijn er – naast goede bioveiligheidsmaatregelen – volgens de Dierenbescherming nog wel maatregelen te nemen. Meer beschutting in de uitloop kan het risico op besmettingen verminderen doordat er minder risicovogels in de uitloop landen. Dat blijkt volgens de organisatie uit onderzoek door Monique Bestman.

Een goed begroeide uitloop en/of een deel zonnepanelen boven de uitloop zorgen er bovendien voor dat de hennen de uitloop beter benutten. De Dierenbescherming heeft bij de EU aangegeven dat de huidige handelsnormen op deze punten aangepast moeten worden. De Dierenbescherming houdt wel moeite met vrije-uitloopbedrijven in waterrijke gebieden omdat die extra veel risico lopen op vogelgriep.

 
 

Inloggen op de ledenportal